Wokół nas

10 milionów dofinansowania na odnawialne źródła energii

Gmina Somonino. Eko energia

Gmina Somonino jest liderem projektu „Eko Energia od Somonina aż po Przywidz”. Uzyskał 10 mln zł dofinansowania  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania będzie wynosił 76,85% wydatków kwalifikowalnych.

Projekt polega na dofinansowaniu małych przydomowych elektrowni słonecznych: zakupu modułów fotowoltaicznych i niezbędnego wyposażenia dodatkowego, montażu układów i instalacji oraz uruchomieniu i podłączeniu systemów do sieci. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego i jakości powietrza w regionie poprzez zwiększenie udziału energii wytwarzanej przez odnawialne źródła energii, ograniczenie szkodliwych substancji do powietrza oraz produkcja zielonej energii elektrycznej.

Konkurencja była duża

Do konkursu zgłoszono 262 projekty. Zgłaszały je nie tylko samorządy ale też organizacje społeczne i firmy. Z tych projektów do wsparcia zakwalifikowano jedynie 24. Wspólny projekt gmin Somonino i Przywidz uzyskał 11 lokatę. Łączna wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 172,3 mln zł, a łączna wartość przyznanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 128,4 mln zł.

Zaprząc słońce do pracy

Dzięki projektowi w obu partnerskich gminach zostaną utworzone niewielkie, przydomowe elektrownie słoneczne. W gminie Somonino powstaną one przy 8 obiektach użyteczności publicznej oraz przy 107 budynkach prywatnych. W gminie Przywidz przy 11 obiektach użyteczności publicznej oraz przy 267 budynkach prywatnych. Łączna wartość projektu przekracza 14 mln zł. Szacuje się, że produkcja zielonej energii zmniejszy emisję gazów cieplarnianych z terenu obu gmin o ok. 1000 t ton równoważnika CO2 rocznie.

MW

 

 

Komentarze