Powiat kartuski

135. ROCZNICA URODZIN PATRONA SZKOŁY

Trwa rok Franciszka Kręckiego

W Szkole Podstawowej w Borzestowie odbyły się w ubiegłym tygodniu uroczystości związane ze 135. rocznicą urodzin dra Franciszka Kręckiego. To właśnie tam urodził się wybrany przez Radę Naczelną Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Patron Roku 2018.

Dr Franciszek Kręcki, to jeden z przywódców ruchu młodokaszubskiego, lider Organizacji Wojskowej Pomorza, działacz kaszubsko – pomorski, inicjator i współzałożyciel harcerstwa polskiego w Wolnym Mieście Gdańsku. Udział w uroczystości wzięła starosta kartuska Janina Kwiecień. Obecny był także wójt gminy Chmielno Jerzy Grzegorzewski. Ponadto pojawili się członkowie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, m.in. Brygida Michalewicz z oddziału chmieleńskiego oraz dyrektor Biura Zarządu Głównego ZKP – Łukasz Richert. Nie zabrakło także samorządowców, harcerzy oraz uczniów szkół z terenu gminy Chmielno.

Program uroczystości

Po uroczystym apelu odbył się konkurs wiedzy ze znajomości lokalnej historii oraz życiorysów bohaterów zasłużonych dla regionu pomorskiego. O pierwsze miejsce w konkursie walczyli uczniowie ze szkół w Borzestowie, Kożyczkowie, Miechucinie oraz Chmielnie. Następnie uczestnicy wysłuchali prelekcji wygłoszonej przez prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Łukasza Grzędzickiego, pn. „Dr Franciszek Kręcki (1883-1940) – zapomniany bohater pomorskiej drogi do niepodległości”. Prelegent przybliżył życiorys Franciszka Kręckiego i czasy, w których działał na rzecz Pomorza i odzyskania niepodległości Polski.

Pierwsza Kaszubska Konstytucja

Z kolei wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Danuta Pioch, dokonała pierwszego oficjalnego odczytu, preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w języku kaszubskim, za której tłumaczenie była odpowiedzialna. Kreatorem tego projektu jest stowarzyszenie „Otwarte Kaszuby”, które zapowiedziało już gotowość przetłumaczenia całej konstytucji. Uczniowie szkoły w Borzestowie przygotowali również krótki program artystyczny, prezentując swoje umiejętności taneczne i talenty wokalne. Na koniec uroczystości delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym Franciszka Kręckiego.

AS

 

Komentarze