Gmina Chmielno Gmina Somonino Gmina Żukowo Powiat kartuski Powiat kościerski

REGION. BĘDĄ KWESTOWAĆ DLA WYRÓWNANIA SZANS W LECZENIU NOWORODKÓW

Już 14 stycznia zapraszamy wszystkich mieszkańców naszych powiatów do wzięcia udziału w kolejnym Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku wolontariusze będą zbierać dla najmniejszych – cel: wyrównywanie szans w leczeniu noworodków. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od jej założenia w roku 1993 zebrała na wsparcie polskiej medycyny sumę ponad 825 mln zł. W całej […]

Gmina Kościerzyna Inwestycje Miasto Kościerzyna Powiat kościerski Samorząd

KOŚCIERZYNA. RADNI MIASTA WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW UCHWALILI BUDŻET NA 2018 ROK.

Gigantyczne inwestycje i rekordowe zadłużenie w Kościerzynie Wielkie inwestycje, ale i największe w historii zadłużenie miasta – taki ma być 2018 rok w Kościerzynie. Radni 20 grudnia większością głosów uchwalili budżet miasta. W długiej i burzliwej dyskusji nie obyło się bez wzajemnej krytyki i oskarżeń o populistyczne działania przed zbliżającymi się wyborami. W uchwale budżetowej […]

Gmina Sierakowice Kultura Samorząd

SIERAKOWICE. JUDYTA KROSKOWSKA NOWYM DYREKTOREM GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Po odejściu Ireny Kulwikowskiej, wieloletniego dyrektora GOK, placówka potrzebowała nowego kierownika. Po dwóch konkursach na to stanowisko wybrano Judytę Kroskowską. Pierwszy konkurs na dyrektora instytucji ogłoszono w październiku. Zgłoszono wówczas siedem ofert, jednakże żadna nie spełniała wymogów formalnych. Miesiąc później powtórzono konkurs, a oferty można było składać do 22 grudnia. Ze zgłoszonych sześciu ofert, tylko […]

Gmina Karsin Konkursy Powiat kościerski

KARSIN. DOCENIONO DZIAŁANIA WŁADZ GMINY

W roku 2017 po raz pierwszy przeprowadzono konkurs Gmina na „6”. Inicjatywa „Dziennika Bałtyckiego” miała wyłonić najlepsze na Pomorzu gminy przyjazne mieszkańcom, turystom, inwestorom i środowisku. Gmina Karsin była jedną z trzech gmin powiatu kościerskiego startujących w konkursie. Zgłoszona została w dwóch kategoriach konkursu – w rywalizacji o tytuł gminy przyjaznej środowisku i przyjaznej turystom. […]

Gmina Kościerzyna Powiat kościerski Samorząd

GM. KOŚCIERZYNA. 13 MLN ZŁOTYCH NA INWESTYCJE, A BĘDZIE WIĘCEJ…

Radni gminy Kościerzyna, przy jednym głosie wstrzymującym, przyjęli uchwałę budżetową na 2018 rok. Wydatki i dochody gminy zaplanowano na poziomie blisko 72 mln złotych, a środki na inwestycje mają sięgać 13 mln złotych. Wśród najważniejszych zadań gminy wymieniono: budowę ścieżek rowerowych i infrastruktury dla kajakarzy na rzekach Wdzie i Wierzycy, termomodernizację szkół w Wielkim Podlesiu […]

Gmina Kościerzyna Miasto Kościerzyna

KOŚCIERZYNA. SPOTKANIE KZP O ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW I POLITYCE GOSPODARCZEJ

W czwartek 14 grudnia w kościerskim inkubatorze przedsiębiorczości odbyło się kolejne zorganizowane przez Kaszubski Związek pracodawców spotkanie poświęcone zatrudnianiu cudzoziemców. Na spotkanie oprócz przedsiębiorców powiatu kościerskiego przybyli przedstawiciele samorządów – wójt gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski, starista kościerska Alicja Żurawska i wicemarszałek pomorski Ryszard Świlski. Byli tez przedstawiciele służb i inspekcji odpowiedzialnych za organizację pracy – […]

Gmina Żukowo Powiat kartuski

ŻUKOWO. POTĘŻNY BUDŻET Z REKORDOWĄ KWOTĄ NA INWESTYCJE

Dynamiczny rozwój i wysokie pozycje w ogólnopolskich rankingach gmin miejsko-wiejskich, znalazły odzwierciedlenie także w tegorocznym, nieprzeciętnie wysokim budżecie gminy Żukowo. Wydatki, wg słów burmistrza W. Kankowskiego zaplanowano na poziomie 226 mln zł, co czyni ten budżet największym w powiecie kartuskim. Według planu finansowego dochody budżetu gminy Żukowo, zaplanowano w wysokości 197,2 mln złotych, z czego […]

Gmina Somonino Powiat kartuski

SOMONINO. PONAD PIĘĆ GODZIN KONFEROWANIA

Podczas XXVI sesji gminnej rady która odbyła się 20 grudnia, rajcy przyjęli budżet gminy na rok 2018. Rada przyjęła też uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2035. Projekt budżetu na rok 2018 przedstawiony został przez skarbnika gminy Cecylie Kitowską. Dochody gminy ustalono na ponad 55,5 mln złotych, natomiast wydatki na blisko 62 mln. […]

Gmina Sulęczyno

SULĘCZYNO. RADNY K. GAWIN SAM PRZECIW RADZIE GMINY

Spora dawka emocji towarzyszyła obradom Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 grudnia. Były podniesione głosy, gestykulacje i trochę nerwów. Wyglądało to jak w przeżywającej chwilowy kryzys rodzinie, ale zakończyło się pokojowym rozstrzygnięciem – głosowaniem za przyjęciem budżetu. Swoją odrębność zaznaczył tylko K. Gawin.   Emocje pojawiły się tuż przed głosowaniem nad projektem uchwały w sprawie […]