Gmina Karsin Powiat kościerski

WIELE. „KASZUBSKA MARSZRUTA”

Czy powstanie sieć ścieżek rowerowych? W Wielewskim Domu Kultury odbyło się spotkanie samorządowców powiatów kościerskiego i chojnickiego z przedstawicielami LGR „Morenka” oraz Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Omawiano koncepcję połączenia istniejącej w powiecie chojnickim sieci ścieżek rowerowych „Kaszubska Marszruta” z powiatem kościerskim oraz Trójmiastem, a w przyszłości również z województwem kujawsko-pomorskim. „Kaszubska Marszruta” to dzosiaj sieć […]

Powiat kościerski Samorząd

KOŚCIERZYNA. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA ZA 2017 ROK.

Związek wychodzi na prostą, ale taniej nie będzie Poprawia się sytuacja finansowa Związku Gmin Wierzyca – ogłosił na ostatniej sesji Rady Miasta w Kościerzynie prezes Marcin Nowak. To on przedstawił dane finansowe Związku i stanął w ogniu pytań radnych. Na najważniejsze dotyczące możliwości obniżek opłat za wywóz śmieci nie było optymistycznej odpowiedzi. Związek od 2013 […]

Miasto Kościerzyna Powiat kościerski Samorząd

STAROSTWO KOŚCIERSKIE. ALICJA ŻURAWSKA KONTRA DARIUSZ JANTA CD.

Na ostatniej sesji rady powiatu starosta kościerski powiadomiła o umorzeniu przez prokuraturę dochodzenia w sprawie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znieważenia na łamach serwisu internetowego funkcjonariuszy publicznych- członków Zarządu Powiatu Kościerskiego. Choć śledczy potwierdzają ustalenia detektywów to wg nich za ujawniony czyn nie może być ściganie z urzędu. Dla przypomnienia . Na sesji 29 listopada starosta […]

Gmina Chmielno Gmina Kartuzy Gmina Somonino Gmina Stężyca Gmina Żukowo Powiat kartuski

POWIAT. PROGRAM 500+ W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH

Uchylone decyzje, wyłudzenia i opóźnienia w wypłacaniu środków – sprawdziliśmy, jak to wygląda w poszczególnych gminach pow. kartuskiego. „Rodzina 500 plus” to realizowany w Polsce od 1 kwietnia 2016 roku program państwowy, mający za zadanie pomoc rodzinom w wychowaniu dzieci. Aby to ułatwić, przyznawane jest comiesięczne świadczenie wychowawcze na drugie i każde kolejne dziecko w […]

Gmina Somonino Inwestycje Powiat kartuski

SOMONINO. W TROSCE O ŚRODOWISKO

Ubiegłoroczne projekty będą kontynuowane W roku 2017 gmina Somonino uczestniczyła w dwóch projektach, których celem była poprawa jakości środowiska. Mieszkańcy mogli uzyskać dotację na wymianę pieca, albo na utylizację wyrobów zawierających azbest. Już wiadomo, że akcja usuwania azbestu będzie kontynuowana i w tym roku. Prawdopodobnie nadal będzie też można pozyskać dotacje na wymianę pieców. Czyste […]

Gmina Kartuzy Powiat kartuski

KARTUZY. PRZEDSIĘBIORCY WOBEC WYMOGÓW PRAWNYCH UE

Wykład na spotkaniu kaszubskich pracodawców Tematyką otwartego spotkania Kaszubskiego Związku Pracodawców, jakie odbyło się 1 lutego w restauracji „Gościniec Kaszubski”, było omówienie wymogów jakie będą musieli spełnić pracodawcy w związku z ochroną danych osobowych. Po krótkim słowie wstępnym Zbigniewa Jareckiego – prezesa związku, przypominającego o konieczności szkoleń pracodawców oraz o niektórych procedurach i standardach, jakie […]

Wywiady

JAKOŚĆ DLA ŚWIATA. SERCE DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

O sukcesach roku ubiegłego i osiągnięciach lat poprzednich w działalności firmy Interpastic z Janem Żółtowskim, dyrektorem zarządu rozmawiał redaktor naczelny Dariusz Tryzna. Dariusz Tryzna: Panie Dyrektorze, jak ocenia Pan 2017 rok? Jakie plany udało się w firmie zrealizować? Jan Żółtowski: 2017 to rok największych projektów, największych obrotów oraz największej liczby pracowników. Na początku roku zakończyliśmy […]