Wokół nas

Ślubowali w patriotycznej atmosferze

Podwójna uroczystość: „Ślubowanie pierwszaków” i „Święto Niepodległości”

Ślubowali w patriotycznej atmosferze
10 listopada w ZS w Sulęczynie był dniem wyjątkowym. Społeczność szkolna przyjęła w swoje szeregi tegorocznych pierwszoklasistów, a towarzyszyły temu uroczystości związane z upamiętnieniem rocznicy „11 listopada”.

Rozpoczęcie nauki w szkole jest wielkim przeżyciem zarówno dla dzieci, jak i dla ich rodziców. Dzieci poznają nowe środowisko, kolegów i nauczycieli. Uczniowie z Sulęczyna ubrani w stroje galowe niecierpliwie oczekiwali pasowania na ucznia. Jak informuje Magdalena Marcholewska ślubowanie :pierwszaków” połączono z uroczystym apelem dotyczącym upamiętnienia kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Najpierw uczniowie z gimnazjum przedstawili swoim młodszym kolegom apel o niepodległości. Następnie pierwszoklasiści z podstawówki zaprezentowali program artystyczny i złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły. Dyrektor Anna Słupikowska dotykając ramion dzieci ołówkiem, z dumą przyjmowała ich do grona uczniów szkoły. Jak poinformowała wychowawczyni klasy I, aby zakończyć uroczystości odbył się międzyklasowy Konkurs „Piosenki Patriotycznej”.

Ślad w kronice
Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy i czapki, po czym odcisnęli swoje kciuki w Szkolnej Kronice, potwierdzając złożoną wcześniej przysięgę.

Na zakończenie miłego i pełnego wrażeń dnia, rodzice we wsparciu Rady Rodziców przygotowali dzieciom słodki poczęstunek oraz paczki .

Komentarze