Gmina Żukowo Inwestycje

6 MLN ZŁ NA MODERNIZACJE BUDYNKÓW

22 czerwca Marszałek Mieczysław Struk  wraz z Burmistrzem Żukowa Wojciechem Kankowskim podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Żukowo”.

Projekt, którego celem jest  kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żukowo, zostanie zrealizowany do końca 2017 roku. Wartość przedsięwzięcia to 6,35 mln zł, zaś unijne wsparcie – 2,75 mln zł.

Projektem zostaną objęte 4 budynki tj.: szkoły w Chwaszczynie, Pępowie, Leźnie i Skrzeszewie, dla których na bazie przeprowadzonych audytów energetycznych wybrano rozwiązania wpływające w najbardziej efektywny sposób na poprawę efektywności energetycznej. W zależności od budynku inwestycja obejmie kompleksowe działania związane z ociepleniem elewacji zewnętrznych budynków, stropów i dachu, wymianę elementów stolarki okiennej lub drzwiowej, modernizację instalacji grzewczej poprzez wymianę grzejników, głowic termostatycznych lub wymianę samego źródła ciepła czy zastosowaniem OZE.

Główny cel – poprawa efektywności

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej, dzięki temu znacznie zmniejszy się zużycie energii, przy jednoczesnym spadku emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. W efekcie planowane jest zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o  8 714,00 kWh/rok, a także spadek emisji gazów cieplarnianych o 522,00 ton równoważnika CO2/rok.

Projekt zostanie dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Nad. UM/opr.red.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Komentarze