Wokół nas

A jednak bez deficytu się nie da

Żukowscy radni zamknęli rok 2016 przyjęciem budżetu na rok 2017. W tym roku gmina chce osiągnąć 161,9 mln zł dochodów. Wydatki natomiast zaplanowano na 169,1 mln zł. Deficyt wyniesie 8,2 mln zł.

Dziurę w budżecie zatkają: emisja obligacji na kwotę 6 mln zł, wolne środki – blisko 2 mln zł oraz pożyczka w wysokości ponad 230 tys. zł.

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2017 r. wyniesie 51 mln zł, czyli 31,7 procent dochodów budżetowych. A zatem, pomimo przewidywanego deficytu, nieznacznie spadnie.
Inwestycje

Na razie gmina przeznacza na inwestycje ponad 32 mln zł, ale już dziś wiadomo, że będzie ich więcej.

Ponad 11 mln zł gmina wyda na inwestycje drogowe. Ponad 3 mln zł przeznaczono na budowę ul. Tuchomskiej, ul. Borowieckiej i ul. Północnej w Baninie. 2 mln zł ma kosztować dokumentacja oraz budowa i modernizacja dróg i ścieżek rowerowych, w tym m.in. modernizację dróg z płyt yomb, wykonanie nawierzchni na ul. Sienkiewicza w Chwaszczynie, ul. Tuchomskiej w Baninie i ul. Mickiewicza w Żukowie. 1,3 mln zł przewidziano na budowę ul. Mickiewicza w Chwaszczynie, a pond 2 mln zł na budowę węzłów integracyjnych w Rębiechowie i Żukowie. 0,5 mln zł kosztować ma budowa ul. Fredry w Żukowie. 2,7 mln zł to inwestycje oświatowe. Największa z nich – rozbudowa szkoły w Miszewie kosztować ma 1,5 mln zł. Budowa wodociągów i kanalizacji to kolejne 4,2 mln zł. W ochronę przeciwpożarową gmina zainwestuje 3,2 mln zł, z czego 2,7 mln zł pochłonie rozbudowa remizy OSP w Chwaszczynie…

– Jeśli tylko zawrzemy stosowne umowy, planujemy kolejne znaczące inwestycje – poinformował radnych podczas sesji budżetowej burmistrz Wojciech Kankowski.

Komentarze