Gmina Karsin

Ambitny projekt gminy zrealizowany.

Karsin. Wieś zyskała pięć nowych ulic z infrastrukturą towarzyszącą.

Zakończono modernizację kolejnych pięciu ulic w Karsinie. Zyskały one estetyczną i trwałą nawierzchnię asfaltową. W ich modernizacji pomogło dofinansowanie od wojewody pomorskiego.

Budowa pięciu nowych asfaltowych ulic w Karsinie była jednym z najważniejszych zadań w tegorocznym budżecie. Wartość tej inwestycji dotycząca ulic Rozalii Narloch, Poprzecznej, Słonecznej, Na skarpie i 4 Marca wyniosła  ponad 2,6 mln zł. Zadanie sfinansowane zostało w dwojaki sposób. Ulice Na skarpie i 4. Marca zmodernizowane zostały ze środków własnych. Natomiast w przypadku pozostałych trzech ulic, gmina uzyskała dofinansowanie wojewody pomorskiego z rezerwy celowej budżetu państwa, w kwocie ponad 268 tys. zł, przeznaczonej na rozwój gminnej infrastruktury drogowej. Zakres robót ujętych zadaniem objął wykonanie prawie 1,5 km nowych nawierzchni asfaltowych z podbudową oraz chodnikami i zjazdami wykonanymi z polbrubku. Zadbano o odwodnienie, kanalizację deszczową oraz infrastrukturę uzupełniającą, taką jak wpusty, studnie, przykanaliki i zbiorniki retencyjne.

 

Szeroki front robót

 

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych w Kościerzynie, które rozpoczęło prace w kwietniu. Jako pierwsza, w czerwcu została wykonana ulica Na Skarpie. Następną w kolejności była ul. Rozalii Narloch. Później modernizowano ul. Poprzeczną. W lecie trwały  intensywne prace na ul. Słonecznej. Na końcu została ul.4 Marca Jak informuje nas wójt gminy Roman Brunke  prace zostały na niej zakończone i wkrótce odbędą  się odbiory techniczne .

BM

 

Komentarze