Gmina Żukowo

Apel o należyte ciśnienie wody

Gmina Żukowo. Z sesji

21 sierpnia na LV Sesji Rady Miejskiej w Żukowie podjęto 19 uchwał. Wśród nich o pomocy finansowej dla województwa kujawsko-pomorskiego, na budowę pomnika „Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939.

Gmina przeznaczy 5 tys. zł na wsparcie budowy pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 w Toruniu. Pomnik będzie upamiętniał zamordowanych mieszkańców ziem pomorskich w tym mieszkańców Banina, Borkowa, Dąbrowy, Leźna, Małkowa, Nowego Światu i Pępowa. W związku z nadaniem uchwałami Rady Miejskiej w Żukowie nazw kolejnym nowym ulicom zaszła konieczność wpisania tych nazw do opisu granic obwodów głosowania. Zmiany mają jedynie charakter porządkowy. Podwyższono też kapitał Spółki Komunalnej Żukowo.

 

Niskie ciśmienie wody zagraża bezpieczeństwu

 

Wśród zgłoszonych interpelacji szczególną wagę miała kwestia odpowiednich parametrów wody zgłoszona przez Kaszubski Żwiązek Pracodawców. Interpelację odczytał prezes związku Zbigniew Jarecki. Dotyczyła ona terenów przemysłowych wzdłuż drogi krajowej nr 20 w rejonie od Miszewa do Tuchomia. Związek o odpowiednie ciśnienie i ilość dostarczanej wody zabiega od października 2015 r., kiedy po raz pierwszy interpelował w tej sprawie.

 

– Doraźne działania w tym zakresie nie zapewniają odpowiednich parametrów wody – mówił Zbigniew Jarecki – a w rejinie przybywa coraz więcej firm i zarówno nowe podmioty jak i już istniejące, które się rozbudowują, zgłaszają potrzebę do zwiększonej ilości wody. Firmy zajmujące się bezpieczeństwem przeciwpożarowym wydają opinię, że hydranty zewnętrzne nie spełniają wymagań pod względem ciśnienia i wydajności. Brak odpowiedniego ciśnienia wody w hydrantach stwarza realne zagrożenie dla życia i dobra człowieka oraz jego mienia.

Słaba dostępność wody powoduje, że towarzystwa ubezpieczeniowe zaczynają domagać się wyższych składek i budowania zbiorników z wodą. Związek prosi przede wszystkim o budowę nowych ujęć. Nie chce dopuścić do sytuacji, że kłopoty z zaopatrzeniem w wodę o odpowiednich parametrach i w odpowiedniej ilości będą przeszkodą w rozbudowie już istniejących firm, czy powstawaniu nowych.

 

Zostawmy coś na przyszłą kadencję

 

Na interpelację odpowiedział burmistrz Wojciech Kankowski. Przypomniał, że gmina przejęła system wodno-kanalizacyjny od prywatnej firmy i od tego czasu stale go usprawnia. Że powstały zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności 1650 m3 i ciągle jeszcze gmina prowadzi duże inwestycje. Na razie rozwiązaniem sytuacji mogą być hydrofory. Gmina w swoim Zespole Szkół takie rozwiązanie zastosowała.

– Trwają intensywne prace, by znaleźć miejsce o odpowiedniej wodonośności – mówił burmistrz – Nawet było takie miejsce, ale okazało się, że wydajność tam nie była zbyt wielka. Przypominam, że rada uchwaliła zwolnienia podatkowe, a żeby realizować inwestycje trzeba mieć środki. Na pewno składam deklarację, że jest to ważne zadanie i ono będzie realizowane. Ale jest jeszcze czas, żeby przyszła kadencja też miała coś do zrobienia.

MW

Komentarze