Powiat kościerski

Bez rekordzistów, ale ponad średnią krajową

Powiat kościerski. Ranking zamożności

Pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” co roku publikuje ranking zamożności samorządów. Ranking porównuje dochody samorządów w grupach. Z opracowania wybraliśmy dane dotyczące gmin powiatu kościerskiego, no i samego powiatu.

 

Od lat samorządy oceniane są według tego samego klucza. I chociaż można mieć wątpliwości co do szczegółów opracowanej przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego – jej zaletą jest właśnie ta niezmienność. Dzięki niej można porównywać wyniki dzisiejsze i dawne. Według autorów rankingu zamożność samorządu to suma wszystkich jego dochodów pomniejszona o dotacje celowe i „janosikowe”, a powiększona o kwoty, które utracił dobrowolnie, przyznając mieszkańcom zwolnienia i ulgi podatkowe. Tak obliczone roczne dochody są dzielone przez liczbę mieszkańców.

 

Gminy

 

Gminy powiatu kościerskiego sklasyfikowano w drugiej i trzeciej setce rankingu. To wysokie lokaty zważywszy, że gmin wiejskich mamy w kraju 1555.

Najbogatszą gminą powiatu i 150. w kraju są Dziemiany. Jej ubiegłoroczne dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 3518,21 zł. Tuż-tuż za nią na drugiej pozycji w powiecie i 152 w kraju plasuje się Karsin z dochodem wynoszącym 3515,33 zł na mieszkańca. Trzecie miejsce w powiecie i 183 w Polsce zajmuje Nowa Karczma. Tu dochody samorządu w przeliczeniu na jednego wynoszą 3371,71 zł. Tuż-tuż za podium znalazła się gmina Kościerzyna. Z dochodami 3335,87 zł na mieszkańca sklasyfikowano ją na 4. pozycji w powiecie i 200 w kraju. Na piątym miejscu w powiecie i 206 w Polsce znalazł się Lipusz z dochodem 3328,35 zł na mieszkańca. Kolejną, szóstą pozycję – i 220 w rankingu ogólnopolskim zajmuje Stara Kiszewa. Tu dochody samorządu kształtowały się na poziomie 3271,26 zł na mieszkańca. Listę gmin zamyka Liniewo – siódma gmina w powiecie i 229 w Polsce. Tu dochody komunalne wyniosły 3240,42 zł na głowę.

Najbiedniejszym samorządem okazało się miasto Kościerzyna z dochodami 2758,41 zł na mieszkańca. Kościerzyna była klasyfikowana w innym rankingu – miast powiatowych. Znalazła się niemal dokładnie w jego połowie – na 131 pozycji na 267 takich miast.

 

Powiat

Samorządy II stopnia – powiaty dysponują znacznie skromniejszymi środkami. To znaczy liczbowo mają zazwyczaj więcej, ale to więcej rozkłada się na znacznie większą liczbę mieszkańców. Nie ma więc większego sensu porównywanie powiatów i gmin. Natomiast ma sens porównywanie powiatów pomiędzy sobą. I tu powiat kościerski wypada nadspodziewanie dobrze. Z dochodem 843,07 zł na głowę mieszkańca zajmuje 60 miejsce w kraju. To wysoka pozycja na 314 powiatów.

Te relatywnie wysokie dochody pomogły w poprawieniu kiepskiej sytuacji finansowej powiatu. Przypomnijmy, że omawiając wyniki podobnego rankingu za 2014 rok „Wspólnota” wróżyła, że wychodzenie z pułapki zadłużenia zajmie powiatowi kościerskiemu sto lat. Wystarczyły 4 lata. Dziś powiat wprawdzie nadal ma długi, ale na poziomie porównywalnym z innymi i ma je pod kontrolą.

MW

 

Komentarze