Zapowiedzi

Bieg Mazurka Dąbrowskiego

Gmina Nowa Karczma, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie i Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, zapraszają na 38. edycję Biegu Mazurka Dąbrowskiego. Tegoroczna impreza będzie miała charakter wirtualny.

Celem biegu jest popularyzacja najprostszej formy ruchu, jaką są biegi przełajowe, umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości oraz kultywowanie symboliki narodowej na przykładzie dworku – Muzeum. W tym roku, wyjątkowo, ze względu na epidemię, bieg będzie miał charakter wirtualny. Zgłoszenia do biegu można dokonać przez stronę: elektronicznezapisy.pl do 29 września, do godz. 23.59. Opłata startowa wynosi – 10 zł. Mieszkańcy Gminy Nowa Karczma i uczestnicy powyżej 70 roku życia są zwolnieni z opłat.

Wyjątkowe reguły tegorocznej rywalizacji

Każdy uczestnik indywidualnie wyznaczyć sobie musi trasę i godzinę startu.Bieg odbędzie się w terminie 25 – 29 września 2020 r.Uczestnik potwierdzić musi wzięcie udziału w biegu na podstawie zrzutu ekranu w dowolnej aplikacji rejestrującej trasę aktywności, np. endomondo, huawei zdrowie, strava itp. Zrzut musi zawierać informacje takie jak: trasa, pokonany dystans, data.Tak przygotowany zrzut należy przesłać do 5 października 2020 roku do godz. 23.59 na adres e-mailowy: biegmazurka@wp.pl.Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy: pamiątkowy medal, numer startowy w formie elektronicznej i certyfikat ukończenia biegu.Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg i prześlą zrzut w terminie, rozlosowane zostaną nagrody niespodzianki. Losowanie odbędzie się 7 października 2020 r. o godz. 12.00 w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Aby wziąć udział w losowaniu nagród, niezbędne jest podanie numeru telefonu w e-mailu przy wysyłaniu zrzutu.

Opr. BM

Komentarze