Gmina Chmielno Kultura Wokół nas

BORZESTOWO. Z MYŚLĄ O 100-LECIU NIEPODLEGŁOŚCI

Grudniowe spotkanie Remusowego Kręgu poświęcone było osobie Franciszka Kręckiego – kaszubskiego działacza niepodległościowego, którego Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie obrało patronem roku 2018.

Spotkanie miało odwieczny scenariusz – powitanie uczestników, odśpiewanie hymnu „Abyśmy byli jedno” i odczytanie fragmentu „Życia i przygód Remusa” tym razem opowiadającego o adwencie. Ten tradycyjny porządek wzbogacono podziękowaniem dla wszystkich uczestników dyktanda kaszubskiego które odbyło się w Baninie.

 Prezentacja patrona

 Głównym punktem porządku dnia było wystąpienie Łukasza Grzędzickiego, dyrektora Biura Sejmiku Samorządowego Województwa Pomorskiego i wiceprezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Przybliżył on obecnym postać Franciszka Kręckiego, kaszubskiego działacza niepodległościowego sprzed stu lat. Franciszek Kręcki był działaczem niepodległościowym w zaborze pruskim. Działalność jego początkowo była ograniczona do pracy organicznej, później, podczas I wojny światowej, kiedy powstała szansa na odrodzenie Polski zaczął się angażować politycznie. Po wojnie nadal był działaczem polonijnym. Działał w Wolnym Mieście Gdańsku, gdzie był założycielem i patronem polskiego harcerstwa oraz mecenasem Korporacji Studenckiej Cassubia. Został zamordowany w Stutthofie w styczniu 1940 r.

Prezentacja była bardzo ciepło przyjęta. Wielokrotnie przerywano ją oklaskami. Po niej zebrani udali się pod pomnik Kręckiego, a prowadzący spotkanie Brunon Cirocki wspominał trudności, jakie przyszło pokonać inicjatorom pomnika.

Po złożeniu obecnym życzeń świątecznych i noworocznych spotkanie zakończono tradycyjnym wspólnym zdjęciem uczestników.

MW

Galeria zdjęć dostępna na naszym fanpage na Facebooku – kliknij tutaj.

Komentarze