Gmina Karsin

BUDOWA UL. KS. WRYCZY WE WIELU TRWA

Trwają intensywne prace przy budowie ulicy Ks. Pułkownika Wryczy w Wielu. Wybudowana została już kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem wód do rowu melioracyjnego.

Na większej części drogi wykonano już podbudowę pod wylanie dywanika asfaltowego, a obecnie trwa budowa chodników. Jednocześnie przedstawiciele wykonawcy robót apelują do mieszkańców Wiela o zgłaszanie wszelkich incydentów związanych z kradzieżami materiałów budowlanych z placu budowy jezdni.

Wykonanie tego zadania jest niezwykle ważne dla mieszkańców Wiela jak i całej gminy. Do jego realizacji gmina przygotowywała się przez kilka ostatnich lat. W 2015 roku zakończono prace związane z przygotowaniem dokumentacji oraz uregulowaniem spraw własnościowych. W 2016 roku można już było wystąpić o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek gminy Karsin został pozytywnie zaopiniowany, dzięki czemu gmina otrzymała 63,5% dofinansowania ze środków unijnych. Wykonawcą robót w drodze przetargu zostało  Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych S.A. z Kościerzyny, które zaoferowało wykonanie zadania za kwotę 1.905.076,58 zł. W ramach budowy powstaje 1160 m. jezdni wraz z chodnikami. Podbudowa drogi wykonywana jest z kruszywa łamanego wzmocnionego kruszywem stabilizowanym cementem. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z betonu asfaltowego, a chodniki i wjazdy na posesje z kostki betonowej. Zakończenie budowy drogi planowane jest w lipcu.

nad. Łukasz Datta/opr.red.

Komentarze