Wokół nas

Budżet proinwestycyjny, ale bezpieczny.

Przodkowscy Radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2017 rok. Prawie jedną czwartą jego stanowić mają inwestycje. Mimo to, jak uważa wójt A. Wyrzykowski finanse gminy są bezpieczne, a zadłużenie gminy stosunkowo niewielkie.

Budżet gminy Przodkowo w tym roku sięgnie prawie 50 mln zł, zaplanowano, że wydatki wyniosą 51,15 mln zł. Półtoramilionowy deficyt pokryty ma być z emisji obligacji. Stan zadłużenia Gminy Przodkowo wynosi na koniec 2016r. 10,2 mln zł tj. 23,9%, natomiast planuje się, że na koniec 2017r. będzie stanowić 11,7 mln zł, tj. 23,56% budżetu.

– Pomimo zaplanowanych mln zł na inwestycje budżet gminy podkreślam jest bezpieczny – zaznaczył wójt Andrzej Wyrzykowski.

 

Wzrastające dochody własne

31% budżetu stanowią subwencje, to w sumie 15,3 mln zł, dotacje celowe to 27% budżetu. Okazuje się, że wg przedstawionego planu finansowego na dzień 31.12 gmina ma już pozyskanych na rok 2017 6,6 mln zł. co stanowi 13% budżetu.

Jedną z największych jego pozycji stanowią dochody własne – 14,15 mln zł co stanowi 29%. Z tego ponad 6 mln zł to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, a 3,47 to dochody z podatku od nieruchomości.

 

Wydatki  budżetu

Największą pozycję po tej stronie stanowi oświata – 32%. Na drugim miejscu wydatkach gminnych na poziomie 35%  jest pomoc społeczna i rodzina. Na administrację publiczną przeznaczono 4,64 mln zł co stanowi 12% budżetu.

W sumie na dwie pierwsze pozycje w budżecie przeznacza się ponad 26,68 mln zł.

Komentarze