Wokół nas

Budżet przyjęty, ale niejednogłośnie

W piątek 30 grudnia Rada Gminy Sulęczyno przyjęła dwa najważniejsze dokumenty finansowe – Wieloletnią Prognozę Finansową i budżet gminy na 2017 r.

 

W dyskusji nad Wieloletnią Prognozą Finansową wzięło udział kilku radnych. Swoje uwagi zgłaszali m.in. radni z Węsior i Borka Kamiennego. Najwięcej uwag do dokumentu miał jednak radny Kazimierz Gawin. Zgłaszał uwagi niemal do każdego punktu planu. W końcu wójt Bernard Grucza nie wytrzymał i stwierdził, że radny jątrzy. I to wystąpienie zamknęło dyskusję. Przystąpiono do głosowania i prognozę przyjęto jednogłośnie. Nawet radny Gawin, mino swoich zastrzeżeń głosował za nią.

 

Budżet – niejednogłośnie

Nie było już takiej jednomyślności w przypadku budżetu. Zastrzeżenia do niego miał radny z Borowca Łukasz Treder. Twierdził, że budżet nie uwzględnia potrzeb jego okręgu. Konkretnie chodziło o przebudowę drogi Klukowa Huta – Borowiec. Nie przekonały go wyjaśnienia sekretarza gminy Wiesława Ulatowskiego, że gmina będzie się starać przebudować tę drogę w ramach „schetynówek”. Uznał, że takie rozwiązanie nie daje pewności dofinansowania, a na dodatek ma w programie przebudowy dróg lokalnych są wysokie wymagania, a zatem koszt przebudowy będzie większy. Radny głosował przeciw budżetowi.

Przyjęta większością głosów uchwała budżetowa przewiduje dochody gminy na poziomie 32,2 mln zł i wydatki w wysokości 35,4 mln zł. Na pokrycie deficytu gmina planuje wyemitowanie obligacji na sumę 2,76 mln zł. Reszta ma być pokryta z wolnych środków.

Komentarze