Gmina Kartuzy Powiat kartuski Samorząd

BURMISTRZ SKWITOWANY, ALE NIE JEDNOGŁOŚNIE

Najważniejszym punktem obrad środowej XXXVI sesji kartuskiej Rady Miejskiej była ocena ubiegłorocznych działań burmistrza. Mieczysław Grzegorz Gołuński absolutorium uzyskał, ale nie jednogłośnie.

Zanim doszło do głosowania Wystąpił przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Bystron odczytano opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Obie opinie pozytywnie oceniały realizację ubiegłorocznego budżetu i zalecały udzielenie absolutorium. Wystąpił też burmistrz, który przypomniał radnym najważniejsze ubiegłoroczne inwestycje.

Podsumowanie roku 2016

W ubiegłym roku dochody gminy wyniosły ponad 152 mln złotych, a wydatki ukształtowały się na poziomie 140 mln, dzięki czemu uzyskało nadwyżkę w wysokości 12 mln złotych. Burmistrz podkreślił, że wzrost dochodów to nie tylko napływ środków z programu 500+, ale też wynik aktywnej polityki finansowej gminy, czego dowodem jest wzrost dochodów podatkowych.

Na inwestycje w ubiegłym roku przeznaczono 8,6 mln złotych. Wśród najważniejszych burmistrz wymienił m.in: modernizację boisk w Prokowie, Staniszewie i Łapalicach, drogę transportu rolnego Łapalice – Prokowo, przebudowę ul Bohaterów Westerplatte w Kartuzach,trasę rowerową Kartuzy – Dzierżążno zrealizowaną wspólnie z Lasami Państwowymi, budowę ul. Sędzickiego oraz termomodernizację placówek oświatowych.

Władzom gminy udało się ściągnąć wiele kapitału zewnętrznego. Ze środków zewnętrznych finansowane były m.in. programy „Szukam… Znajduję… Pracuję…”, Gminny Program Rewitalizacji Kartuz, czy „Szkoła nowych możliwości”.

Przy tylu inwestycjach zadłużenie gminy spada. Obecnie wynosi ono 41 mln złotych, czyli 27% rocznych dochodów budżetu.

Czytaj dalej w najnowszym wydaniu  Kuriera Kaszubskiego

Komentarze