Miasto Kościerzyna Wywiady

„… CHCEMY PRZEDE WSZYSTKIM POPRAWIĆ WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCOM KOŚCIERZYNY…”

Władze województwa rozdysponowały kolejne unijne środki, tym razem na projekty rewitalizacyjne. Wśród 15-stu pomorskich miast, które otrzymały finansowe wsparcie znalazła się również Kościerzyna. O inwestycjach z tym związanych Ania Cupa-Dziemińska rozmawiała z burmistrzem Michałem Majewskim.

Red.: Kolejne unijne środki trafią do Kościerzyny, aż 10 mln zł na projekt rewitalizacyjny. To tyle ile Państwo oczekiwali?

Michał Majewski: Tak, dostaliśmy już informację o otrzymanych środkach. Jesteśmy na drugim miejscu ex aequo z Lęborkiem, jeśli chodzi o najlepsze projekty rewitalizacyjne. Niestety ograniczono stopień dofinansowania: z 85%, które były zakładane, do 65% środków kwalifikowanych. Zastanawialiśmy się czy z tego skorzystać i podjęliśmy decyzję pozytywną. Będzie się to jednak wiązało z kolejnym zadłużeniem miasta, ale uważam, że środki w wysokości 65% na dzielnicę typu ulica Kartuska i osiedle Tysiąclecia, w których się w ostatnich latach nie za dużo działo, bardzo się przydadzą i przede wszystkim mieszkańcy tych osiedli będą bardzo zadowoleni z tego faktu. Chcemy przede wszystkim poprawić warunki życia na tych osiedlach.

Red.: Inwestycje, które mają być tam realizowane były już konsultowane z mieszkańcami?

M.M.: Tak, przeprowadzaliśmy tam konsultacje społeczne w tej sprawie. Planujemy wspólnie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi ocieplić budynki, poprawić infrastrukturę drogową, chodniki, place zabaw. Rozbudowany zostanie budynek przy ul. Tysiąclecia 1, powstanie tam Centrum Integracji Społecznej, które ma za zadanie aktywizowanie mieszkańców i pomoc na rynku pracy.

Red.: Od kiedy i jak długo projekt ma być realizowany?

M.M.: Projekt ma być realizowany do 2020 roku. Będziemy mogli do niego przystąpić zaraz po podpisaniu umowy, które nastąpi pewnie w grudniu. Realizację rozpoczniemy w przyszłym roku od termomodernizacji budynków wspólnotowych. Wartość całego projektu wyniesie ok. 15 mln zł.

Cały wywiad dostępny w naszym wydaniu papierowym z 21.11.2017r.

Komentarze