Gmina Chmielno Inwestycje Powiat kartuski Samorząd Wokół nas

CHMIELNO. BUDŻET NA 2018 R. ZAPLANOWANY

Zaskakująco wysoką kwotę na inwestycje, bo aż 13 mln złotych, samorząd chmieleński zamierza przeznaczyć w tym roku. Odważny plan wzbudził jednak pewne obawy u niektórych radnych, przy głosowaniu nad uchwałą budżetową. Troje z nich wstrzymało się od głosu.

W tegorocznym budżecie dochody gminy wynieść mają prawie 42,5 mln zł, z czego dochody bieżące wynieść mają 38,5 mln zł a dochody majątkowe prawie 4 mln zł. Wydatki zaplanowano na poziomie blisko 51 mln zł. Wydatki bieżące wyniosą wg planu ponad 37 mln zł. Deficyt budżetowy wyniesie więc blisko 8,3 mln zł i pokryty ma zostać z kredytów. Sen z powiek chmieleńskim radnym spędza nie tylko spory deficyt budżetowy, ale i planowane na koniec roku zadłużenie, które zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową, wynieść ma prawie 37 procent procent planowanego dochodu, czyli blisko 15 mln zł.

Spore inwestycje – duże dofinansowanie.

Gmina skorzysta z blisko 4. milionowego dofinansowania unijnego przy realizacji inwestycji. Na czoło wybija się tutaj zadanie pod nazwą: propagowanie energii OZE w gminie Pelplin i gminie Chmielno. Z budżetu gminy zaplanowano przeznaczyć na ten cel 1,4 mln zł a kolejne 1,2 mln zł wynieść ma unijne dofinansowanie. Prawie 3,5 mln kosztować mają inwestycje w turystykę, rekreację i edukację. Składać się będą na nie takie zadania jak: budowa przystani żeglarskiej w Chmielnie, zagospodarowanie terenów ważnych przyrodniczo i tworzenie ścieżek dydaktycznych, czy ścieżka rowerowa w Borzestowskiej Hucie. Gmina Chmielno uczestniczy także w programie samorządu województwa pomorskiego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe”.

Gmina z rozmachem inwestuje też środki własne

Z zadań do których na chwilę uchwalania budżetu nie było jeszcze dofinansowania, wyróżnić należy budowę sali gimnastycznej w Kożyczkowie na którą zabezpieczono 3,5 mln zł, czy tzw. schetynówkę relacji Maks – Sznurki na którą zaplanowano w budżecie ponad 1,8 mln zł. Ponad 1 mln złotych znalazło się na budowę I etapu ul. Długiej w Garczu. 1,3 mln złotych przewidziano także na modernizację ulic i kanalizacji deszczowych na ul. Raduńskiej i Necla w Chmielnie. A Gminny Ośrodek Kultury w Chmielnie otrzyma 60 tys. zł na zakup windy do swojej placówki.

Radni w zasadzie byli zgodni co do tego, że budżet jest rozsądny, przemyślany i sprawiedliwy dla poszczególnych sołectw, czego wyrazem było podsumowanie jedynego radnego który zabrał w tej sprawie głos – Brunona Cirockiego. Uznał on, że jest to racjonalny budżet.

BM

Komentarze