Wokół nas

Chmielno. VI Pomorskie Forum Drobiarskie

Po raz szósty Chmielno było miejscem spotkania pomorskich hodowców drobiu. Z jednej strony był to czas na fachowe porady i informacje dotyczące branży, ale też czas i miejsce na integrację. W tym roku ważnym gościem forum był przedstawiciel Krajowej Rady Drobiarstwa.

Organizatorem forum był Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w partnerstwie z Pomorskim Zrzeszeniem Hodowców Drobiu i Producentów Jaj oraz Krajową Federacją Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uznanie dla pomorskich producentów

Szóstą edycję Forum otworzył Andrzej Dolny – dyrektor PODR w Lubaniu, witając przybyłych gości i uczestników. Następnie na ręce Zygmunta Stromskiego – wiceprezesa Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj złożył podziękowanie za wieloletnią współpracę związaną z organizacją Forum Drobiarskiego, ale również partnerstwo w osiąganiu najwyższych standardów produkcyjnych. Następnie słowa uznania i podziękowania przyjął Maciej Bujnik – Dyrektor Biura Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj za wieloletnią współpracę, wsparcie w różnego rodzaju działaniach oraz ochronę interesów hodowców, producentów drobiu i przetwórców mięsa.

Wiele istotnych informacji

Wykład inauguracyjny wygłosił Łukasz Dominiak – dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izba Gospodarcza. Przedstawił zebranym aktualną sytuację rynku drobiu, podkreślając naszą dominację wśród krajów UE w produkcji mięsa drobiowego i dalszy dynamiczny rozwój tej branży w Polsce. Aktualna sytuacja na rynku drobiarskim była również tematem wystąpienia Wojciecha Tram z BGŻ BNP Paribas. Następnie głos zabrał Marek Jurkiewicz prezes Res-Drob. Przedstawił działalność firmy z ponad 60-letnią tradycją, podkreślając jej rolę w integracji łańcucha dostaw. Wraz z Piotrem Fornalem zaproponowali zebranym hodowcom ścisłą współpracę i poinformowali o budowie nowego zakładu ubojowego w Miszewie.

Głosami prelegentów

Po przerwie głos zabrał prof. dr hab. Andrzej Koncicki z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tematem jego wystąpienia była bioasekuracja i jej rola na fermach drobiu w profilaktyce grypy ptasiej. Profesor przedstawił etiologię ptasiej grypy oraz historię jej występowania na świecie, poświęcając najwięcej uwagi ostatnim latom i ogniskom w Europie i Polsce. Następnym wykładowcą był lek. wet. Mariusz Potopowicz z firmy Animal Pharma Pomorze, który wygłosił referat na temat „Praktycznie o IB”. Duże zainteresowanie wzbudził wykład zatytułowany „Dergall. Fizyczna metoda zwalczania ptaszyńca” przedstawiony przez dr Ryszarda Sebesta z ICB Pharma. Okazuje się, że ptaszyniec jest problemem na naszych fermach i hodowcy niejednokrotnie się z nim borykają. Nanotechnologia – nowoczesna bioasekuracja to temat kolejnego wystąpienia lek. wet. Tomasza Jaskólksiego z firmy Smart Nanotechnologies S.A. Natomiast Mariusz Filipionek z firmy Cargill Poland Sp. z o.o. opowiedział jakie zadania czekają nas w przyszłości, aby wyżywić 9 mld ludzi.

Po zakończeniu części merytorycznej Forum uczestnicy mogli podziwiać występ Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Kaszuby” z Przodkowa oraz wysłuchać koncertu zepołu Cocktail.

Nadesłane/opr.red

 

Komentarze