Gmina Chmielno OSP Powiat kartuski

CHMIELNO. Z XXXI SESJI RADY GMINY

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Chmielno radni zostali zapoznani ze stanem bezpieczeństwa w gminie w roku 2017. Z najważniejszymi tezami sprawozdania policji, które przedstawił asp. szt. Karol Labuda kierujący chmieleńskim posterunkiem, zapoznaliśmy Czytelników w poprzednim numerze. Dziś piszemy o stanie ochrony przeciwpożarowej.

Strażacki rok 2017 podsumował dh Andrzej Brylowski, komendant gminny Związku OSP RP w Chmielnie. Według niego był to rok znacznie bardziej pracowity od poprzedniego. Wrosła zarówno liczba pożarów – z 16 do 20, jak i miejscowych zagrożeń – ze 176 do 218. Zanotowano tylko 1 fałszywy alarm – w 2016 roku było ich 3.

Straże i strażacy

W gminie Chmielno działa 6 jednostek OSP. Dwie najważniejsze, włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, to OSP Miechucino – jednostka operacyjno- techniczna typu pierwszego oraz OSP Chmielno – typu drugiego. Cztery pozostałe – typu trzeciego to straże w Zaworach, Kożyczkowie, Reskowie i Borzestowie. Wszyscy strażacy-ochotnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i posiadają – ważne do sierpnia 2019 r. – badania lekarskie.

Wyposażenie

Wszystkie jednostki OSP są dobrze wyposażone w podstawowy sprzęt specjalistyczny. Wyposażenie jest w miarę potrzeb wymieniane na nowe, nie zużyte. W ubiegłym roku na OSP Chmielno wydano ponad 50 tys. zł. Największe wydatki to 20 tys. zł na wyposażenie nowego samochodu pożarniczego pokryte po połowie przez gminę i jednostkę oraz 11 tys. zł na nową bramę garażową. Stary chmieleński samochód trafił do OSP Kożyczkowo. Dla tej jednostki był to bardzo dobry rok. Przekazanie samochodu zbiegło się z oddaniem do użytku gruntownie zmodernizowanej remizy. Remiza wybudowana w latach 1970-1972 nie nadawała się już do dalszego użytkowania. Podczas uroczystości otwarcia remizy i przekazania samochodu kożyczkowskim strażakom przekazano też ufundowany przez społeczeństwo sztandar. Poważnie wzbogaciła się też OSP Reskowo. Tu wydatki na sprzęt wyniosły 60 tys. zł, a najcenniejszym nabytkiem były dwie pompy: motopompa pożarnicza Tohatsu warta prawie 38 tys. zł i pompa szlamowa za 7,4 tys. zł. O 30 tys. zł wzrósł stan posiadania OSP Miechucino. Połowę tej sumy kosztowała torba medyczna z wyposażeniem – m. in. defibrylatorem. W pozostałe jednostki – Zawory i Borzestowo – inwestowano mniej, ale i tam wydatki na jednostkę przekroczyły 10 tys. zł.

Zawody sportowo-pożarnicze

Stopień wyszkolenia strażaków jest wysoki. Dowiodły tego akcje, w których druhowie brali udział. Żeby ten wysoki poziom utrzymać, organizowany są zawody sportowo-pożarnicze.

– W ubiegłym roku zawody na poziomie gminnym zorganizowano na chmieleńskim stadionie 18 czerwca – poinformował radnych dh Andrzej Brylowski – W zawodach uczestniczyło 18 drużyn reprezentujących wszystkie jednostki OSP w gminie. Poziom zawodów był bardzo wyrównany. Dwie najlepsze drużyny – OSP Chmielno i OSP Borzestowo reprezentowały gminę na zawodach powiatowych, które też zorganizowano na stadionie gminnym w Chmielnie 17 września.

Gotowość bojowa

Stan operacyjno-technicznego przygotowania strażaków do działań jest regularnie sprawdzany. W lutym przeprowadzono inspekcję gotowości operacyjnej jednostek należących do KRSG. W październiku miał miejsce przegląd sprawdzający gotowość bojową wszystkich jednostek. Kontrolujący – przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Kartuzach – wysoko ocenili przygotowanie wszystkich jednostek do działań oraz sprawność techniczną używanego przez strażaków sprzętu.

MW

Komentarze