Wokół nas

Choć dominują w Kartuzach , to na wsi też ich nie brakuje.

Gmina  Kartuzy. Inwestycje infrastrukturalne.

Zrównoważony rozwój gminy to nie tylko inwestycje w jej stolicy ale też działania poprawiające jakość życia mieszkańców terenów wiejskich. Ostatnie tygodnie przyniosły wiele dobrych wieści na tym polu.

 

W maju szczególnie dobrze widać było front inwestycji realizowanych w samych Kartuzach . Coraz więcej nowej nawierzchni na płycie rynku czy widoczny już w całej okazałości nowy budynek dworca kolejowego. Przybywa kolejnych odcinków ścieżek rowerowych w ramach ich 8-kilometrowej sieci która ma opasać miasto. Trwają prace przy parkingu na ul.Majkowskiego i na miejskim targowisku.

 

Dla zrównoważonego rozwoju gminy.

W jej budżecie zaplanowanym na bieżący rok ujęto też  wiele inwestycji których celem jest realizowanie potrzeb mieszkańców terenów wiejskich. W ich ramach na wieś trafi wiele milionów złotych na projekty dotyczące rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i sieci dróg. To te najważniejsze.

Obok nich są będą też realizowane inwestycje  związane z oświatą gminną , rozwojem turystyki  czy zapisami Funduszu Sołeckiego. Taką inwestycją było wybudowanie boiska przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie. Kosztem ponad 350 tyś. złotych powstała od zera nowoczesna płyta wraz z potrzebną infrastrukturą. Społeczność szkolna czekała na ten obiekt od wielu lat, bo kiedy przychodziła wiosna uczniowie „dusili się” w pomieszczeniach nie mając żadnej infrastruktury sportowej na zewnątrz. Otwarcie obiektu miało miejsce 11 maja.

Ponadto odbywają lub zakończyły się termomodernizacje szkół zlokalizowanych na terenie wsi gminnych, m.in. w Staniszewie czy Koloni.  Obecnie trwa także remont ośrodka geriatrycznego w Sianowie. Rozbudowywana i termomodernizowana jest szkoła w Kiełpinie. Opracowano już projekt budowlany na budowę hali sportowej z łącznikiem przy szkole w Brodnicy Górnej. W tym przypadku trwają oczekiwania dotyczące zezwoleń na budowę.  Ponadto w maju gmina otrzymała dofinansowywanie na budowę wiejskiego domu kultury z biblioteką w Kiełpinie, wykorzystując do tego celu budynek, który jest własnością miejscowej parafii. Powstanie tu ciekawe miejsce integrujące miejscową społeczność, zwłaszcza młodzież.

 

W Kiełpinie już kopią….

Trwają prace przy budowie kolektora ściekowego który nieczystości stąd poprowadzi do Dzierżążna , a stamtąd trafią one już do oczyszczalni w Kartuzach. Zadanie zostało rozpoczęte jesienią ubiegłego roku.  Realizuje je firma ze Stężycy. W ramach tego projektu będzie tez wykonana przepompownia w Grzybnie. Zgodnie z planami prace mają się zakończyć we wrześniu br.

 

…….a w Łapalicach będą kopać.

 

Podobna inwestycja będzie miała również miejsce w Łapalicach. To efekt wspólnego projektu gmin Kartuzy i Chmielno złożonego w listopadzie 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego.

Trzy tygodnie temu zarząd Województwa Pomorskiego rozstrzygnął konkurs. Jego beneficjentów było dwunastu . Na pierwszym miejscu był projekt kartuski.

-Bardzo się cieszę że uzyskaliśmy 100% w punktacji konkursowej . To pokazuje profesjonalizm naszego zespołu i zarazem ważność tej inwestycji dla mieszkańców Łapalic i Garcza – podsumował wieści burmistrz M.G.Gołuński.

Wartość inwestycji to 4,2 mln zł. Jej dofinansowanie sięga 2,9 mln. czyli uzyskano jego maksymalny poziom -85%. Wykonawca pierwszego zadania w projekcie  będzie miał  za zadanie zaprojektować i wybudować sieć kanalizacji sanitarnej w Łapalicach.  Mowa o kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami ,rurociągami tłocznymi i przepompownią ścieków.

Czeka Brodnica Górna.

Jak usłyszeliśmy w kartuskim magistracie trwaja tez prace projektowe dotyczące kanalizacji dla Brodnicy Górnej. O potrzebie tej inwestycji mówi się już od kilku lat. W roku ubiegłym radni zgodzili się że kolektor sanitarny z tej miejscowości nie” pójdzie” do Brodnicy Dolnej tak jak pierwotnie planowano ale poprowadzony zostanie do Kartuz. Taki jego kierunek będzie sprzyjać  rozwojowi  terenów przez które „pobiegnie” a kartuskiej oczyszczalni zapewni większy przerób.

-Konsultacje społeczne w tym temacie były bardzo ważne. Chcieliśmy wypracować jak najlepsze rozwiązanie  dla mieszkańców wsi i samorządu. Teraz kiedy wiemy już jak poprowadzić reszta pozostaje w gestii projektantów-mówi włodarz samorządu  równocześnie zapewniając  że pamięta o potrzebach mieszkańców Brodnicy Górnej.

Rozpoczęcie prac z lekkim opóźnieniem

Jedną z najważniejszych inwestycji drogowych gminy będzie modernizacja  połączenia pomiędzy Prokowem a Łapalicami –ulicy Marcina.  To ważny szlak komunikacyjny . Daje możliwość ominięcia miasta dla podróżujących od strony Sierakowic w kierunku Gdyni i Gdańska. Może niejako spełniać  rolę  obwodnicy Kartuz zanim zostanie wybudowany jej II etap .

28 maja gmina przekazała plac budowy dla wykonawcy a 4 czerwca miał on wejść na plac budowy. Jak usłyszeliśmy od pracowników firmy Kruszywo, mają lekki poślizg z powodów technicznych.
Koszt inwestycji to prawie 3,8 mln zł. Gmina uzyskała na nią dofinansowanie w wysokości nieco ponad 2,4 mln zł. Inwestycję realizuje konsorcjum firm Kruszywo s.p. z.o.o z Linii oraz Bitaminium
sp. z.o.o Prace mają zostać zakończone do końca września.

Do tematu będziemy powracać .

Dariusz Tryzna.

Komentarze