Gmina Kościerzyna

Choć powiększono zakres prac – termin będzie utrzymany

Kościerzyna. Węzeł integracyjny

Podczas prac remontowych na kościerskim dworcu kolejowym okazało się, że są konieczne dodatkowe, nie przewidziane w zamówieniu roboty. W związku z wysokim poziomem wód gruntowych zakres robót został zwiększony o prace odwodnieniowe w piwnicach.

Postanowiono także zastąpić przewidzianą w projekcie windę platformą do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakres zadań zwiększono też o docieplenie części magazynowej dworca. Mimo zwiększenia zamówienia, remont dworca ma się zakończyć w terminie – do końca października.

 

Drożej niż zaplanowano

 

Przypomnijmy, że pierwszy przetarg na remont dworca został unieważniony. Zgłosił się doń tylko jeden oferent, który chciał podjąć się prac za ponad 9 mln zł, czyli za kwotę przekraczającą kosztorysową wartość o 2,5 mln zł. W kolejnym przetargu nie udało się zbyt wiele zbić ceny. Miasto jednak postanowiło dopłacić 2 mln zł, by nie utracić unijnego dofinansowania. Wykonawcą została kościerska firma Repiński, która podjęła się remontu za 8,6 mln zł. Ciekawostką jest, że druga uczestnicząca w przetargu firma zaoferowała cenę o prawie 300 tys. zł niższą, a jednak przegrała, z uwagi na inne – pozacenowe – kryteria wyboru ofert.

 

Fragment większej całości

 

Remont dworca to zasadnicza część większego zadania – budowy węzła integracyjnego. Budynek oprócz swojej podstawowej funkcji komunikacyjnej ma pełnić też ważne zadania kulturalne, muzealne, wystawiennicze, edukacyjne i usługowe. Zakres prac obejmuje m.in.: remont ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek, stropów, wymianę i wykonanie koniecznych instalacji. W kolejnym etapie przy dworcu zostanie zrobiony parking typu Park&Ride dla samochodów osobowych, w tym dla pojazdów osób niepełnosprawnych, motocykli i rowerów oraz przystanki autobusowe; powstanie nowe dogodne dojście do peronów, Skansenu Muzeum Kolejnictwa oraz przejście na drugą stronę torów łączące południowo-wschodnie dzielnice Kościerzyny z centrum miasta. W dalszych planach jest budowa ścieżek rowerowych z Kościerzyny do Skorzewa, Sarnów, Dobrogoszczy oraz Wielkiego Klincza o łącznej długości ponad 15 km. Dopełnieniem inwestycji będzie zakup 10 autobusów dla komunikacji miejskiej.

MW

 

Komentarze