OSP Powiat kartuski

CZECZEWO, KŁOSOWO. BEZPIECZEŃSTWO

Strażacy-ochotnicy podsumowali rok

W sobotę 20 stycznia odbyły się zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych w Czeczewie i Kłosowie.Podczas zebrań przedstawiono sprawozdania z działalności jednostek w roku 2017, złożono sprawozdania finansowe oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Strażacy gościli przedstawicieli władz. Zarówno gminy z wójtem Andrzejem Wyrzykowskim na czele, jak i strażackich z komendantem powiatowym PSP mł. bryg. Romualdem Pitułą, prezesem gminnym OSP w Przodkowie Janem Krauzą i komendantem gminnym Andrzejem Dejkiem. Na spotkaniu w Czeczewie pojawili się też przewodniczący Rady Gminy Przodkowo – dh Dariusz Toporek, dyrektor Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Edmund Kwidziński oraz policjant z przodkowskiego posterunku Policji.

Czeczewo

Zebranie otworzył prezes OSP Czeczewo dh Kazimierz Dampc. Po powitaniu gości minutą ciszy uczczono pamięć strażaków-ochotników z gminy Przodkowo, którzy odeszli w 2017 roku. Następnie zebrani przeszli do części sprawozdawczej.

OSP Czeczewo ma 58 członków, w tym 11 honorowych i 15 kobiet. Działają tu dwie młodzieżowe drużyny pożarnicze. Chłopięca liczy 9, a dziewczęca 10 osób. Straż ma też 9-osobowy Zespół Śpiewaczy.

W r. 2017 jednostka 19 razy uczestniczyła w akcjach ratowniczych. 5 razy było to gaszenie pożarów, a 14 razy likwidacja miejscowych zagrożeń. Sukcesem okazały się zawody sportowo-pożarnicze. Zarówno w gminnych, jak i powiatowych czeczewscy druhowie zajeli I miejsce. Dziewczęta z MDP wyjechały na obóz szkoleniowy do Wambierzyc.

W ubiegłym roku wyróżniono dwóch członków OSP. Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał dh Jarosław Kreft a odznakę „Strażak Wzorowy” – dh Grzegorz Herrmann.

Poza tym strażacy-ochotnicy wykonali dla swojej jednostki prace społeczne o wartości ok. 5 tys. zł, zabezpieczali odbywające się na terenie gminy imprezy, a jednej z nich – Dnia Dziecka – byli współorganizatorami. Zespół Śpiewaczy OSP wystąpił w TV Gdańsk, a dwie piosenki w jego wykonaniu znalazły się na zbiorowej płycie CD „Jesteśmy autorami piosenek”.

Kłosowo

Tu zebranie otworzył prezes OSP dh Marcin Littwin. Minutą ciszy uczczono pamięć dh Jana Rzeszewicza. A później przedstawiono sprawozdania.

Kłosowaka OSP ma 57 członków, w tym 2 honorowych i 12 kobiet. Działa tu 8-osobowa żeńska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza i 5-osobowy Zespół Sportowy. W ubiegłym roku wyróżniono 5 członków jwdnostki.

OSP Kłosowo 16 razy brała udział w akcjach ratowniczych. 15 razy była to likwidacja miejscowych zagrożeń, a raz odnotowano alarm fałszywy. W gminnych zawodach sportowo-pożarniczych MDP zdobyła II, a strazacy dorośli V miejsce. Druhowie współorganizowali wiele imprez – wycieczkę, Dzień Dziecka, Jesienne Podchody, wigilię, brali tez udział – jako zabezpieczenie – w innych imprezach gminnych i sołeckich.

red.

Komentarze