Gmina Karsin Kultura Powiat kościerski

DEBATA Z SENIORAMI

Komendant Powiatowy Policji w Kościerzynie wspólnie z Domem Społecznym w Cisewiu zorganizowali debatę społeczną.

Wczoraj w DPS w Cisewiu odbyło się spotkanie poświęcone problematyce oszustw dokonywanych na szkodę osób starszych i niepełnosprawnych, tzw. „na wnuczka”, oraz bezpieczeństwa na drodze.

We wtorek (26 września br.) w godzinach 10.00-12.00 w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu (gmina Karsin) obyła się debata społeczna poświęcona ważnym zagadnieniom. Spotkanie dotyczyło: oszustw dokonywanych na szkodę osób starszych i niepełnosprawnych, tzw. „ na wnuczka”, oraz bezpieczeństwa na drodze Organizatorami debaty byli Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie oraz Dyrektor DPS w Cisewiu Irena Trzcińska.

W trakcie debaty omówiono zagadnienia dotyczące ofiar tych przestępstw i wypadków samochodowych. Przedstawiciele instytucji współpracujących na co dzień z policją zwrócili uwagę na zagrożenia występujące w pracy pracownika socjalnego w zakresie udzielania pomocy ofiarom. Naczelnik Prewencji kom. Adam Bork przedstawił zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowych. Uczestnikom zaprezentowano film poświęcony konieczności zakładania odblasków przez pieszych. Na zakończenie przybyłym wręczono odblaski i ulotki związane z treścią debaty pn. nie daj się oszukać.

 

 

 

 

Komentarze