Wokół nas

Z deficytem, ale bez zadłużania się

Lipuscy radni przyjęli budżet na rok 2017. Jest on lekko deficytowy. Jednak nie chcieli, by gmina zwiększała swoje zadłużenie. Deficyt budżetu ma w całości zostać pokryty z wolnych środków.

W przyjętym budżecie dochody przewidziano na poziomie 17,8 mln zł, a wydatki nieco ponad 18 mln zł. deficyt ma wynieść nieco ponad 272 tys. zł.

 

Inwestycje

Rok 2017 dla gminy jest okresem przygotowywania się do realizacji większych zadań. Dlatego wiele pozycji na liście inwestycji to niewielkie kwoty, potrzebne na sfinansowanie prac wstępnych i projektowych. Na 2018 r. planowana jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Lipuszu i budowa odnawialnych źródeł energii (projekt wspólny gmin Lipusz i Nowa Karczma). Zadania te mają być dofinansowane w 85% przez Unię Europejską. W tym roku na zadania przygotowawcze do tych inwestycji zaplanowano 2,5 tys. zł oraz 28 tys. zł. Z kolei planowane utworzenie żłobka w Lipuszu ma być w 80% dofinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W tym roku gmina zarezerwowała w budżecie 25 tys. zł na projekt.

W sumie ponad 290 tys. zł przeznaczono na modernizację dróg. Do tego dochodzi jeszcze 606 tys. zł,które gmina dorzuci powiatowi na modernizację drogi Papiernia – Lipusz – DW 235. Termomodernizacje czekają szkołę w Tuszkowach i Zespół Szkół w Lipuszu. Będą kosztować nieco ponad milion, ale z tego prawie 560 tysięcy zapłaci Unia Europejska. Instalacja fotowoltaiczna pojawi się na budynku Urzędu Gminy. Przewidziano też zakupy inwestycyjne:17 tysięcy zarezerwowano na przenośną kasę fiskalną do wystawiania faktur za wodę i ścieki. Dzięki temu należność będzie można uiścić inkasentowi w dniu, kiedy przyjdzie odczytać licznik. 10 tysięcy ma kosztować sprzęt do nagrywania sesji Rady Gminy, a 15 tysięcy przeznaczono na zakup radiowozu dla policji.

 

Programy edukacyjne

Gmina realizuje 2 programy edukacyjne. Do najmłodszych mieszkańców skierowany jest program „Przedszkole dobry start”, a do nieco starszych „Szlakiem nauki”. Oba finansowane są w 85% ze środków europejskich. Celem projektu „Przedszkole dobry start”jest wzrost ilości miejsc przedszkolnych, podniesienie jakości kształcenia i podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Ma kosztować 152 tys. zł. Z kolei program „Szlakiem nauki” ma rozwijać kompetencje i umiejętności na rynku pracy uczniów gminy, a także poprawić jakość kształcenia. W tym roku przewidziano na niego 660 tys. zł.

Komentarze