Wokół nas

DIAMENTOWA ROCZNICA ŚLUBU PAŃSTWA GENOWEFY I BRONISŁAWA GILLMEISTER

5 września 1957r. powiedzieli sobie sakramentalne tak. I tak w tym roku Państwo Genowefa i Bronisław Gillmeister obchodzili 60 lecie Pożycia Małżeńskiego.

Państwo Gillmeister wychowali 7dzieci oraz doczekali się 19 wnuków i 18 prawnuków.

Pani Genowefa zajmowała się gospodarstwem domowym, a Pan Bronisław pracował w Komendzie Powiatowej Policji w Kościerzynie.

Jubilatom życzenia złożyli Mirosław Ebertowski Wójt Gminy Lipusz oraz Joanna Bigus Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lipuszu.

Joanna Bigus, Z-ca Kierownika USC Gminy Lipusz/opr.red.
Państwo Genowefa i Bronisław Gillmeister fot. nad. UG Lipusz
Państwo Genowefa i Bronisław Gillmeister fot. nad. UG Lipusz

Komentarze