Wokół nas

,,…Doceniono nas za to jak działamy…”

Jedną z uchwał ostatniej sesji było zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starej Kiszewie. Przedstawił je dyrektor dr Dariusz Dec. Radni dowiedzieli się, że przy rocznych kosztach sięgających ponad 1,5 mln zł placówka wypracowała dodatni wynik finansowy za rok 2016 w wysokości 227 tys. zł. Przychody to wzrost o ponad 100 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego. Wypracowany zysk podzielono przeznaczając 95 tys. zł na premie dla pracowników tzw. trzynastki, a pozostałe 120 tys. zł na zasilenie funduszu remontowo-inwestycyjnego. Radni z aprobatą odnieśli się do przedstawionych wyników. Przy okazji dyrektor pochwalił się, że placówka kierowana przez niego otrzymała statuetkę Serce Kaszub, nagrodę Starosty Kościerskiego za osiągane wyniki działalności.

 

Dariusz Tryzna: Za co kapituła nagrody Starosty Kościerskiego przyznała laury dla Gminnego Ośrodka?

Dariusz Dec: Laury zostały przyznane nam za całość naszej pracy. Chodzi tu przede wszystkim jak przyjmujemy pacjentów. Doceniono to że jesteśmy zawsze do ich dyspozycji, przyjmujemy wszystkich, którzy się zgłoszą, a przypadki pilne, przyjmujemy natychmiast. Ważne jest też że odwiedzamy naszych pacjentów w domu. Dotyczy to zarówno lekarzy, pielęgniarek, jak i położnej środowiskowej.

Mamy poradnie ginekologiczną, która też jest bardzo przydatna dla naszych pacjentów. Nasz ośrodek mieści się w stosunkowo w nowym budynku, który jest dostosowany do osób niepełnosprawnych. Staramy się nasz obiekt dalej modernizować aby był dla naszych pacjentów był jeszcze najbardziej przyjazny.

Robimy coś co wyróżnia nas sposób podobnych małych ośrodków. Staramy się cały czas promować zdrowie. Zorganizowaliśmy kilka lat temu festyn, na którym pokazaliśmy różne działania pro zdrowotne. Były też pokazy ratownictwa medycznego. Wszystko zakończyło się koncertem muzycznym dla jego uczestników. Dla promocji zdrowia pojawiamy się na różnych festynach na terenie gminy Starej Kiszewie.

dyrektor

Komentarze