Gmina Żukowo Inwestycje

DOTACJE NA REMONT KOŚCIOŁA PW. WNMP W ŻUKOWIE

Podczas ostatniej sesji rady miejskiej w Żukowie podjęto decyzję o przekazaniu 80 tys. zł na rzecz żukowskiego parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pieniądze mają pokryć koszta prac konserwatorskich i restauratorskich prowadzonych w kościele. Dotyczą one ażurowych polichromowanych drzwi z  XVII w. prowadzących do wieży na chórze zakonnic oraz stelli wraz z tronami przeoryszy i ksieni z I poł. XVII w. Według decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prace te są niezbędne, aby zapobiec dalszym zagrożeniom, które mogłyby obniżyć wartość zabytków.

W budżecie Gminy Żukowo na rok 2017 na udzielenie dotacji w ramach zadania finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych zabezpieczono środki w wysokości 150 000,00 zł.

KL

Komentarze