Wokół nas

Drób dalej w areszcie

Podczas spotkania samorządu rolniczego powiatu kościerskiego w Dobrogoszczy wystąpił powiatowy lekarz weterynarii Krzysztof Kwiatkowski. Poinformował zebranych, że pomimo upływu terminu kwarantanny wyznaczonego przez Ministra Rolnictwa drób dalej powinien być trzymany w zamknięciu.

 

W marcowym spotkaniu samorządu rolnego obecni byli przedstawiciele kół łowieckich, starosta kościerski Alicja Żurawska i wójt gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski. Jednym z ważniejszych wystąpień była szeroka informacja powiatowego lekarza weterynarii dotycząca działań związanych ASF i ptasią grypą. Zebrani usłyszeli, że w dalszym ciągu obowiązuje nakaz utrzymywania drobiu w odosobnieniu w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach przetrzymywania, w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi ptakami, także dzikimi.

 

Te wymagania dotyczą również chowu wybiegowego, tradycyjnego chowu wybiegowego oraz chowu wybiegowego bez ograniczeń w odniesieniu do produkcji mięsa drobiowego;  chowu na wolnym wybiegu w odniesieniu do produkcji jaj.

 

dsc_0276H5N6 – ptasia grypa w pomorskim

 

Krzysztof Kwiatkowski poinformował, że na terenie naszego województwa odkryto kilka ognisk tej choroby. W przypadku Wyspy Sobieszewskiej dotyczy to łabędzi, a w Gieszfałt hodowli indyków, stąd nadal należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad kwarantanny.

Komentarze