Gmina Chmielno Kultura OSP

DRUHOWIE ZAPRASZAJĄ NA OTWARCIE REMIZY I NADANIE SZTANDARU

To będzie święto dla całej społeczności sołectwa Kożyczkowo, a szczególnie dla strażaków ochotników. Stąd zachęta do szerokiego uczestnictwa w uroczystościach.

Na uroczystość która odbędzie się 21 października o godz. 14.00 zapraszają wójt gminy Chmielno Jerzy Grzegorzewski, prezes OSP Piotr Konkel oraz sołtys Kożyczkowa Adam Gołąbek.

Budynek dawnej kożyczkowskiej remizy oddany został do użytku w 1972 r. Zbudowany został w czynie społecznym. Ogrzewany był piecem kaflowym, nie posiadał toalet a w oczekiwaniu na generalny remont od lat nic w nim nie robiono. Nawet nie łatano cieknącego dachu. Teraz oprócz termomodernizacji, która objęła remont starego garażu, kuchni i sali oraz zmianę systemu ogrzewania, w którym piec kaflowy zastąpiono instalacją centralnego ogrzewania z piecem na pellet, dobudowano duży garaż i dwie toalety. Będzie też wreszcie ciepła woda.

Duży rozmach gminnych inwestycji

Modernizacja kożyczkowskiej remizy to element wspólnego projektu czterech gmin: Stężycy, Sulęczyna, Chmielna i Linii. Kosztem prawie 10 mln złotych przeprowadzono prace w dwudziestu budynkach. W gminie Chmielno kosztem 1,5 mln złotych wyremontowano lub rozbudowano siedem budynków, z czego unijne dofinansowanie wyniosło 1,2 mln zł.

– Wreszcie będziemy mogli pełnić służbę w normalnych warunkach i nie wstydzić się swojej siedziby. Ponieważ jest to ważny dzień w życiu naszej społeczności, zaprosiliśmy na uroczystości marszałka województwa pomorskiego, starostę kartuską, komendantów wojewódzkich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. Planujemy przemarsz przez Kożyczkowo pocztów sztandarowych, zaproszonych gości oraz delegacji do nowej siedziby, przy akompaniamencie orkiestry dętej z OSP w Kartuzach – powiedział Piotr Konkel – prezes OSP w Kożyczkowie.

Teraz z nowej remizy będą mogli korzystać też mieszkańcy, bo w jej siedzibie utworzona została świetlica wiejska – dodał.

Sztandar od społeczeństwa

W czasie uroczystości, oprócz przekazania zmodernizowanej remizy, odbędzie się też doniosły akt wręczenia strażakom-ochotnikom sztandaru, którego do tej pory nie mieli. Jego fundatorem jest społeczeństwo Kożyczkowa. Z faktu nadania sztandaru dla tej jednostki OSP cieszy się również Edmund Kwidziński, były komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach.

– W powiecie kartuskim działają 52 jednostki OSP, z tego tylko dwie nie mają sztandaru. Jedną z nich była jednostka OSP w Kożyczkowie. Teraz to się zmieni – podaje statystykę były komendant.

W czasie uroczystości nastąpi też dekoracja nagrodzonych i wyróżnionych strażaków oraz symboliczne wbijanie tzw. gwoździ. Całość zakończy tradycyjny wspólny posiłek.

B.Mielnik

Komentarze