Konkursy Zapowiedzi

Dyktando Kaszubskie

W tym roku odbędzie się XIX edycja Dyktanda Kaszubskiego. Głównym celem spotkania jest możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w pisaniu po kaszubsku. Ponadto jest najważniejszym wydarzeniem w kaszubskim kalendarzu, które co roku przyciąga do siebie coraz większą liczbę uczestników.

 Konkurs dla uczniów szkół

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli wziąć udział tylko na etapie szkolnym, po tym etapie na podstawie przesłanych prac, jury wyłoni laureatów.Dlatego między 19-23 października br. dyrektorzy i nauczyciele proszeni są o przeprowadzenie konkursu na terenie swojej szkoły dla zgłoszonych uczniów. Do 27 października przesłanie prac pisemnych na adres: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, ul. Straganiarska 20-23, 80-837 Gdańsk z dopiskiem „DYKTANDO”.

Dyktando dla dorosłych

Starcie jest przeznaczone tylko dla osób niezwiązanych zawodowo z pisaniem po kaszubsku zostanie przeprowadzone. Jeśli zgłosi się do 20 osób w każdej z kategorii w Redzie o godz. 9.00 Urzędzie Gminy, w dniu 28 listopada 2020.

Gdyby zgłoszonych było więcej niż 20 osób w każdej z kategorii konkurs odbędzie się w sposób zdalny za pomocą programu livewebinar w dniu 22 października o godz. 18.00, i w ciągu 5 minut po zakończeniu pisania uczestnik konkursu zobowiązany jest przesłać skan/zdjęcie swojej pracy na adres mailowy; edukacja@kaszubi.pl. Nieprzesłanie skanu pracy skutkuje rezygnacją udziału w konkursie.

 Uroczystość wręczenia nagród laureatom odbędzie się 28 listopada 2020 r. o godz. 11.00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie przy ulicy Łąkowej 36.

Komentarze