Wokół nas

„Dyplom marzeń” dla tegorocznych maturzystów

Powiat kościerski. Program stypendialny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem współfinansowuje program stypendialny dla tegorocznych maturzystów, którzy rozpoczną studia na uczelni publicznej. Mogą otrzymać stypendium w wysokości 5 tys. zł.

Podstawowym kryterium wzięcia udziału w programie jest zameldowanie na terenie jednej z gmin: Kościerzyna, Nowa Karczma, Karsin, Dziemiany bądź Lipusz. Należy posiadać dokument, który potwierdzi fakt, że osoba, ubiegająca się o udział w programie złożyła aplikację bądź została przyjęta na I rok dziennych studiów stacjonarnych na polskiej państwowej uczelni wyższej.

 

Ważne kryteria

Student musi pochodzić z rodziny której miesięczny dochód nie przekracza 1575 zł brutto miesięcznie. Wyjątkiem są rodziny, w których co najmniej jeden z członków posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Bardzo istotne są wyniki maturalne. Minimalny próg wynosi 90 punktów, wyliczony na podstawie informacji dostępnych na stronie projektu. Osoby, które zakwalifikują się do programu otrzymają 5.000 zł, które zostanie przyznawane w kwocie 500 zł netto miesięcznie.

Dokumenty można składać w biurze LGD Stolem od poniedziałku do piątku od godziny 8. do godziny 15.00 do 10 sierpnia.

Szczegółowe informacje są dostępne na http://lgdstolem.pl/uwaga-maturzysci-ruszyl-program-dyplom-z-marzen/

Opr. S.SZ

Komentarze