OSP

Dzięki Wam, strażakom, nie pozostaliśmy sami

15 maja w Ogródku Jordanowskim w Kościerzynie odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. Tegoroczne obchody były kolejną okazją do podziękowań, za postawę strażaków po sierpniowej nawałnicy.

W uroczystościach wzięli udział m.in. komendant wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński, poseł Dorota Arciszewska – Mielewczyk, radni Sejmiku Województwa Pomorskiego Piotr Karczewski i Dariusz Męczykowski, samorządowcy za starostami Alicją Żurawską i Henrykiem Ossowskim, przedstawiciele służb na co dzień współpracujących ze strażą, przedstawiciele firm i instytucji i przede wszystkim strażacy – zawodowi i ochotnicy.

 

Starosta dziękuje

 

Strażakom za ich pracę, a w szczególności za usuwanie zniszczeń wywołanych przez nawałnicę podziękowała starosta Alicja Żurawska.

– W tak trudnych i dramatycznych dla nas i naszych mieszkańców chwilach, nie pozostaliśmy sami – mówiła pani starosta – Dlatego też dzisiaj, podczas obchodów Dnia Strażaka, w imieniu władz samorządowych powiatu kościerskiego oraz wszystkich osób poszkodowanych, z całego serca serdecznie dziękujemy i wyrażamy swoją wdzięczność wszystkim strażakom zaangażowanym w ponawałnicowe działania, niezależnie od tego, z jakiej jednostki się wywodzą i jaki noszą mundur.

Starosta złożyła także gratulacje komendantom wojewódzkiemu i powiatowemu PSP. Obaj awansowali. Tomasz Komoszyński jest nadbrygadierem, a Tomasz Klinkosz starszym brygadierem.

 

Wyróżnienia i awanse

 

Święto było też okazją do uhonorowania wyróżniających się strażaków. Były awanse w korpusie aspirantów i podoficerów. Oficerowie byli awansowani wcześniej na uroczystościach w Gdańsku – piszemy o nich poniżej. Były też wyróżnienia, nagrody i mnóstwo życzeń. Oprócz wyróżnień państwowych były też lokalne. Starosta przyznała dyplomy uznania strażakom ochotnikom szczególnie zasłużonym podczas działań ratowniczych po nawałnicy. Wyróżniano nie tylko strażaków. Komendant powiatowy w imieniu kościerskiej straży wręczył pamiątkowe grafiki osobom współpracującym ze strażą.

 

W Gdańsku

14 maja w Gdańsku odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. Z tej okazji odznaczono i awansowano zasłużonych dla ochrony przeciwpożarowej z powiatu kościerskiego.

Brązowy Krzyż Zasługi i Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymał mł. bryg. Tomasz Holc.  5 kościerskich strażaków – Sebastian Góra, Jan Hiller, Radosław Mądry, Sebastian Narloch i Paweł Treder dostało Brązowe Medale Za Długoletnią Służbę. Brązowe Odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” dostało 5 mieszkańców powiatu: st. kpt. Dariusz Radomski z KP PSP, podinsp. Tomasz Radomski z kościerskiej policji, oraz strażacy-ochotnicy Roman Brunke – prezes oddziału Gminnego ZOSP RP w Karsinie, Grzegorz Piechowski – prezes oddziału Gminnego ZOSP RP w Kościerzynie i Rafał Ziajko – prezes OSP Raduń.

4 kościerskich strażaków awansowano na wyższe stopnie. Radosław Zwara uzyskał stopień kapitana, Leszek Słomiński i Jacek Szyszka – st. kapitana, a komendant Tomasz Klinkosz został starszym brygadierem. Po ceremonii w imieniu odznaczonych i awansowanych st. bryg Tomasz Klinkosz podziękował kierownictwu resortu spraw wewnętrznych oraz dowództwu PSP.

-To dla nas wielki zaszczyt, a przede wszystkim motywacja do dalszej służby na rzecz Niepodległej – powiedział.

Komentarze