Gmina Dziemiany OSP Powiat kościerski

DZIEMIANY. ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP

Nawałnica sierpniowa zaważyła na podsumowaniu 2017roku.

W sobotę 3 marca druhowie z dziemiańskiej jednostki podsumowali rok ubiegły. Choć jak ujął to dh Piotr Laska „ nie można mówić tylko o nawałnicy” to zdominowała ona tematykę spotkania. Zaważyła na ilości wyjazdów, przyczyniła się do zniszczenia sprzętu ale też pokazała że strażacy- ochotnicy są dobrem narodowym Rzeczpospolitej. Odbudowa po niej sprawności technicznej jednostki będzie też głównym celem na 2018 rok.

Dla jednostki rok 2017 był bardzo trudny. Druhowie aż 137 razy wyjeżdżali na akcje ratownicze. Jest to duży wzrost liczby zdarzeń w stosunku do roku ubiegłego. W znacznej mierze za ten wzrost odpowiada sierpniowa nawałnica Te wyjazdy to 7 pożarów, 127 miejscowych zagrożeń oraz 3 fałszywe alarmy. Wszystkie akcje były prowadzone na terenie gminy.

Jak powiedział prezes dh Piotr Nakielski jednostka ma 58 członków, w tym 8 honorowych i 5 pań. Przy jednostce istnieją 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Chłopięca ma 11, a dziewczęca 25 członków. OSP ma 3 samochody – 2 lekkie i 1 średni. Poprawiło się wyposażenie straży. W roku 2017 jednostka pozyskała kamerę termowizyjną, kompresor powietrzny oraz ubrania specjalistyczne, hełmy, rękawice…

Jak wszędzie – w Dziemianach OSP aktywnie włącza się w życie gminy. Strażacy-ochotnicy brali udział w licznych uroczystościach gminnych i parafialnych.

W minionym roku jeden z dziemiańskich strażaków-ochotników – dh Karol Kryzel – został uhonorowany Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” a na sztandarze jednostki zawisł „Złoty Medal im. Chomicza”.

Priorytet na 2018 -nowy wóz bojowy.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła dh. Joanna Stopa. Poza wskazaniem niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu pożarniczego i konieczności zamontowania alarmu komisja nie miała więcej uwag i wniosła o absolutorium.

Wśród planów finansowych zwraca uwagę zakładane 68 tys. dochodu na 2018 rok. W planach działania jako cel najważniejszy stawia się zakup nowego wozu bojowego średniej wielkości. Druhowie planują też zakupić kolejne mundury bojowe i galowe oraz wyremontować orynnowanie na budynku strażnicy. Zwraca uwagę chęć pozyskania aż 10 nowych członków do MDP. Procedowanie zebrania zakończyły głosowania nad absolutorium i innymi uchwałami.

… To były ciężkie dni…”

Jako pierwszy z gości wypowiedział się Komendant Powiatowy PSP mł.bryg Tomasz Klinkosz.

-W minionym roku spędziłem tu wspólnie z Wami kilkadziesiąt dni walcząc ze skutkami nawałnicy. Cieszę się widząc na tej sali znajome twarze z którymi w tamte dni nie raz po kilkadziesiąt godzin przyszło pełnić służbę. I nie chodzi tylko o strażaków. To były ciężkie dni …..- wspominał komendant. Podziękował druhom ,mieszkańcom za ofiarne działanie a samorządowi za współpracę.

Zaznaczył że nowy samochód dla jednostki będzie wspólnym zadaniem.

-Po stronie gminy jest 30% wartości samochodu, komendant wojewódzki da podobną kwotę a i tak zostaje nam jeszcze 1/3 do znalezienia. I będzie to nasze wspólne zadanie. Niech to będzie taki dowód uznania dla Was-zobligował się przy wszystkich.

W podobnym tonie wypowiedział się prezes zarządu Powiatowego Związku OSP RP dh. Zbigniew Stencel i przedstawiciel Nadleśnictwa Lipusz.

Wójt dziękuje i obiecuje pomoc

Wśród tych którzy dziękowali strażakom za ich postawę po sierpniowej nawałnicy był również wójt gminy Dziemiany Leszek Pobłocki.

To już trywialny, często powtarzany zwrot, że od sierpnia ub.r. strażacy-ochotnicy są dobrem narodowym naszej Rzeczypospolitej. Tak wszyscy, którzy strażakami nie są was postrzegają. Po to, by już nigdy takiego sierpnia nie przeżywać szkoląc się, doskonalcie umiejętności, a samorząd o wszyscy którzy podobnie myślą, pomogą wam w realizacji wszystkich zadań, zamierzeń i zakupów, jakie stawiacie przed sobą w tym roku i latach kolejnych- zapewnił druhów włodarz samorządu.

Dariusz Tryzna.

Komentarze