Gmina Kościerzyna Kultura Powiat kościerski Zapowiedzi

DZISIAJ ZKP W ŁUBIANIE OTRZYMA SZTANDAR

Stowarzyszenie Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Łubianie z prezes Ireną Marszewską na czele zaprasza dzisiaj tj. 10 października do Łubiany na historyczne wydarzenie, którym jest uroczystość poświęcenia sztandaru ZKP oddziału w Łubianie, oraz na święto odpustu parafialnego.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 17:00 w Kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego w Łubianie, a następnie zgromadzeni przejdą do Zespołu Kształcenia w Łubianie, gdzie odbędzie się, uroczyste przybicie gwoździ do sztandaru.

Rys historyczny – Oddział ZKP w Łubianie

Powstanie ZKP jest określane na 1956r. W tym roku powstało klika ważnych dla całego Stowarzyszenia oddziałów, w których formalnie rozpoczęła się propagowanie idei Kaszubskich.

Oddział w Łubianie powstał na przełom lutego/marca 2010r. choć jego kształtowanie rozpoczęło się jesieniom 2009r. w tym czasie grupa inicjatywna. Rozpoczęła rozmowy i starania nad powołaniem oddziału i zrzeszeniem osób chcących włączyć się do powołania Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Łubianie.

Sztandar

Oddział na walnym zebraniu członków w 2015r. podjął decyzję do rozpoczęcia starań o uzyskanie praw do posiadania sztandaru, na kolejnych zebraniach określił wygląd sztandaru, oraz podjął najważniejszą decyzję, że patronem zostanie ks. Biskup Konstantyn Dominik. Od tego momentu prace nad sztandarem rozpoczęły. Na posiedzeniu Rady Naczelnej ZKP w Brusach w 22.04.2017r. została podjęta uchwała o prawie do posiadania sztandaru. Co dało zielone światło do prac już nad wykonaniem samego sztandaru.

Tradycje

W oddziałach ZKP jest od wielu lat praktyka jednoczenia się przy sztandarze, większa część oddziałów posiada sztandar, a te, które nieposiadaną to darzą do jego powstania. We wszystkich uroczystościach biorą udział poczty sztandarowe. Co symbolizuje przywiązanie do tradycji i kultury tego regionu.

nad. ZKP Łubiana/opr. redakcja

Komentarze