Gmina Nowa Karczma Powiat kościerski Samorząd

Efekty rzucają się w oczy

Gmina Nowa Karczma. Zakończono projekty unijne

W sobotę 22 września gmina Nowa Karczma zorganizuje uroczystość zamykającą realizację dwóch projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Projekty zamykane są z rzadko spotykaną pompą, bo ich realizacja wiele gminie dała.

 

Te dwa projekty to dwuletni gminny projekt edukacyjny „Na fali wiedzy” oraz realizowany wspólnie z gminą Lipusz projekt termomodernizacyjny.

 

Na fali wiedzy

 

Uroczystość rozpocznie się przy Szkole Podstawowej w Nowej Karczmie podsumowaniem projektu „Na fali wiedzy”. Projekt był prawie w całości finansowany przez Unię Europejską. Jego wartość to prawie 2,8 mln zł, w tym ponad 2,6 mln zł pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania objęły wszystkie prowadzone przez gminę szkoły: Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Nowej Karczmie, Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Grabowie Kościerskim, Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Lubaniu oraz Szkołę Podstawową w Szatarpach. Przede wszystkim była so bardzo bogata oferta dodatkowych zajęć dla uczniów. Były to zarówno zajęcia rozwijające, przekazujące w atrakcyjny sposób dodatkową, nadobowiązkową wiedzę, zajęcia wyrównawcze, jak i wyjazdy edukacyjne. W ramach programu doposażono też szkoły w atrakcyjne pomoce naukowe, oraz zorganizowano zajęcia podnoszące kwalifikacje dla nauczycieli.  Podsumowanie projektu będzie połączone z wręczeniem nagród wójta uczniom mającym szczególne osiągnięcia w nauce.

 

Termomodernizacja

 

Wspólnie z gminą Lipusz realizowano też projekt termo modernizacyjny. Tu łączna wartość wykonanych prac wyniosła prawie 6,3 mln zł, natomiast unijne dofinansowanie to ponad 2,4 mln zł. W gminie Nowa Karczma ocieplano budynki leżące w stolicy gminy: strażnicę OSP, ośrodek pomocy społecznej, Urząd Gminy i szkołę. Te dwa ostatnie budynki wykonano w tym roku.

Wykonane remonty to znacznie więcej, niż tylko docieplenie i zamontowanie ekologicznych źródeł energii. Szkoła zyskała nową elewację. Urząd Gminy został rozbudowany. Uzyskał fasadę komponującą się z innymi budynkami w centrum wsi. Sobotnia uroczystość będzie dotyczyć obu tych budynków. Zebrani spod szkoły przejdą korowodem pod Urząd Gminy, a tam nastąpi oficjalne otwarcie zmodernizowanego budynku.

 

MW

 

 

Komentarze