Sponsorowane

firma Biofit

Nasza firma produkuje pasze i koncentraty. Mamy 2 wytwórnie w Rajkowach i Zalewie koło Iławy. Wspieramy pomorskich hodowców i pomagamy im odpowiednio żywić bydło i przygotowywać pasze, które są użytkowane we własnym gospodarstwie. Naszym celem jest poprawa wyników ekonomicznych gospodarstw. Oferujemy wszelkiego rodzaju mieszanki, premiksy i dodatki funkcyjne.

Dzisiejszy wykład był poświęcony preparatom do zakiszania jako jednemu z czynników odpowiedzialnych za produkcję pasz objętościowych wysokiej jakości. Generalnie, jeśli chodzi o produkcję i żywienie bydła najważniejszą składowa jest skarmianie pasz objętościowych. I od jakości tych pasz zależy wynik końcowy. To jest podstawa żywienia, a dodatki witaminowe, czy premiksy to tylko uzupełnienie.

Komentarze