Gmina Kościerzyna

GM. KOŚCIERZYNA. ELIMINACJE GMINNE XLVII KONKURSU RECYTATORSKIEGO „RODNÔ MÒWA” W WĄGLIKOWICACH.

Nôlepszi recytatorzë pòtkelë sã w Wąglëkòjcach

W Wąglikowicach spotkali się najlepsi recytatorzy kaszubscy ze szkół gminy Kościerzyna. W miniony piątek przed jury prezentowali fragmenty prozy i poezji kaszubskiej. Spotkanie było okazją do integracji, prezentacji twórczości i rozmów o przyszłości kaszubszczyzny w szkołach.

Rodnô Mòwa” to jeden z najstarszych konkursów kaszubskich. Eliminacje gminne odbywają się w prawie we wszystkich gminach województwa pomorskiego. Po przesłuchaniach powiatowych, najlepsi recytatorzy spotkają się 26 maja na finale w Chmielnie.

Bëlnô kaszëbizna

Wąglikowicka szkoła jak co roku przywitała uczestników bardzo gościnnie. Spotkanie rozpoczęto występem szkolnego zespołu „Môłi Kaszëbi”, po czym odbyły się przesłuchania recytatorów w poszczególnych kategoriach. Łącznie wystąpiło czterdziestu uczniów ze wszystkich szkół w gminie Kościerzyna. – Poziom był naprawdę wysoki. Widać, że nauczyciele starannie przygotowują swoich uczniów – chwaliła szefowa jury, Teresa Breza z Kalisza. – To była sama przyjemność posłuchać tak dobrej kaszubszczyzny. Mieliśmy ogromny problem, aby wybrać zwycięzców – dodawała Anna Cupa-Dziemińska, członek komisji konkursowej. Uczestnicy byli oceniania pod względem doboru literatury, dykcji, poprawności języka i interpretacji. – Jô jeżdżã na te kònkùrsë ju wiele lat. To je dlô mie sama przejamnosc – mówił piękną kaszubszczyzną Adam Szmaglik, zwycięzca w kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej.

Do 30.04. mòżna sã zapisac na kaszëbsczi!

W przygotowaniu uczniów największą zasługę mieli nauczyciele języka kaszubskiego. – Rëchtëjemë sã na ùczbach. Tam czëtómë wiele tekstów pò kaszëbskù i cwiczimë wëmòwã – opowiada szkólnô Iwona Makurat. – Ùczbë kaszëbsczégò są baro fejn. A gôdanié pò kaszëbskù nie je cãżczi – mówi uczennica ze Skorzewa, Witosława Dziemińska, która uzyskała pierwsze miejsce w kategorii klas I-III szkoły podstawowej. Przy okazji spotkania nauczyciele i dyrektorzy przypomnieli o możliwości zapisywania się na lekcje języka kaszubskiego. Można to zrobić na specjalnych deklaracjach, które trzeba złożyć u dyrektorów szkół do 30 kwietnia. Lekcje języka kaszubskiego odbywają się trzy razy w tygodniu. W ich ramach organizowane są też wycieczki, warsztaty i spotkania z literatami, artystami i działaczami kaszubskimi.

ad

Komentarze