Powiat kościerski

GM. KOŚCIERZYNA. KOLEJNA SESJA POŚWIĘCONA EMISJI OBLIGACJI W 2018 ROKU.

Trudne kredyty w roku wyborczym

Z wyborami w tle, ale tym razem skutecznie radni gminy Kościerzyna większością głosów poparli emisję obligacji. To była już druga sesja poświęcona tej sprawie, na poprzedniej zabrakło jednego głosu poparcia. Tym samym radni dali zgodę na zadłużenie gminy o 4 mln 400 tysięcy złotych, czyli do 7% budżetu gminy.

Środki z emisji obligacji mają być przeznaczone przede wszystkim na inwestycje drogowe. – Tego oczekują nasi mieszkańcy – mówiła na sesji Danuta Szczepańska, radna z Niedamowa, która zmieniła zdanie od poprzedniej sesji i poparła propozycję wójta. Niezmiennie przeciwko głosowało czterech radnych: Rafał Jażdżewski, Franciszek Niklas, Marcin Żurek i Arkadiusz Maliszewski.

Nie – bo jest rok wyborczy

Argumenty „przeciw” były podobne jak te przed tygodniem. Głównie poszło o rok wyborczy, w którym zdaniem części radnych nie powinno się zaciągać kredytów, które będzie musiała spłacać kolejna, nowo wybrana rada gminy. – Nie zgadzam się tylko i wyłącznie z tym, że to jest w tym roku wyborczym. Nikt nie chce się przyznać do tego, że powodem są wybory, bo muszą się pokazać – mówił ponownie radny Arkadiusz Maliszewski. W tym samym tonie wypowiadali się Marcin Żurek i Rafał Jażdżewski, podkreślając, że te zadania i zadłużenie gminy, trzeba było realizować trzy lata temu, a nie teraz w roku wyborczym. Z tym zarzutem nie zgadzał się wójt gminy Kościerzyna. – Ja się z tym nie zgadzam. Bo zakres inwestycji, głównie tych drogowych, był ustalony na początku kadencji i zgodzili się na niego wszyscy radni. Więc nie można powiedzieć, że my teraz wyciągamy coś z rękawa i mówimy zróbmy jeszcze to – komentował Grzegorz Piechowski.

Tak – bo oczekują tego mieszkańcy

Zdanie w sprawie emisji obligacji od poprzedniej sesji zmieniła m.in. radna z Niedamowa. Argumentem miały być zebrania wiejskie i zdanie samych mieszkańców. – Mieszkańców nie interesuje to jak wygląda nasz budżet. Oni chcą, aby ich drogi były przejezdne. Poprzednio wstrzymałam się od głosu. Po zebraniach wiejskich jestem „za” przyjęciem tej uchwały. Zobligowali mnie do tego moi wyborcy – mówiła Danuta Szczepańska. Środki z obligacji mają m. in. być przeznaczone na modernizację dróg powiatowych i wojewódzkich, które przebiegają przez gminę Kościerzyna. – Przy tych drogach mieszkają nasi mieszkańcy. Pomagamy powiatowi i zarządowi dróg wojewódzkich, bo są to często jedyne drogi w poszczególnych wsiach – tłumaczył wójt Piechowski. Gmina Kościerzyna chce w tym roku przekazać 1,5 mln zł na modernizację dróg powiatowych i 300 tysięcy złotych na drogi wojewódzkie.

Mimo, to mamy bezpieczny budżet

Gmina Kościerzyna ma obecnie najmniejsze zadłużenie ze wszystkich gmin powiatu kościerskiego. Wynosi ono 0,42%. Po emisji obligacji i zaciągnięciu kredytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska wzrośnie ono do 7%. – Zadłużenie do 7 % budżetu, jeżeli w ogóle będzie miało to miejsce, nie jest żadnym naszym błędem wobec mieszkańców. Jest to bezpieczna forma zrealizowania potrzeb naszych mieszkańców – podkreślał radny Marian Seyda. Podjęta przez radnych uchwała określa kwotę, do której władze gminy mogą wyemitować obligacje. Ich rzeczywisty poziom będzie jednak zależał od przebiegu wielu przetargów na gminne inwestycje. – Mam nadzieję, że w ciągu roku okaże się, że takiej konieczności w całości nie będzie. Chociaż nie wiemy, jak będą rozstrzygane przetargi, bo sytuacja na rynku jest trudna – podsumowywał wójt Grzegorz Piechowski.

Ad

Komentarze