Powiat kościerski

GM. KOŚCIERZYNA. RADNI Z UZNANIEM PRZYJĘLI WYKONANIE BUDŻETU ZA 2017 ROK.

Absolutorium bez głosu sprzeciwu

Wójt gminy Kościerzyna otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2017 roku. Głosowała za tym większość radnych, tylko jedna osoba wstrzymała się od głosu. W ubiegłym roku na inwestycje przeznaczono 16 milionów złotych.

Dochody w ubiegłym roku gmina zrealizowała na poziomie 76 mln 700 tys. zł, co stanowi ponad 100 procent zakładanego planu. Wydatki wyniosły 79 mln 233 tys. zł, co stanowi 94 procent planu.

11 mln zł na drogi

W sprawozdaniu wójt Grzegorz Piechowski wymienił kilkadziesiąt inwestycji, które zrealizowano w gminie w 2017 roku. Najwięcej środków, bo aż 11 mln zł przeznaczono na remonty i budowę dróg. Najbardziej kosztowna była przebudowa drogi między Wielkim Podlesiem a Wielkim Klinczem, na którą pozyskano ponad 1 mln 300 tysięcy złotych unijnego dofinansowania. Kolejne dotacje po sto tysięcy złotych gmina otrzymała na przebudowę dróg w Niedamowie i Kornem. Łącznie zmodernizowano kilkanaście odcinków dróg. Jak przypomniał wójt, gmina Kościerzyna utrzymuje prawie 700 km dróg na swoim terenie. Z tego ponad 100 km to drogi asfaltowe. – W większości miejscowości coś się działo. Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej w Kaliskach, termomodernizacje szkół, budowa nowych boisk wielofunkcyjnych, rozpoczęcie projektów związanych z rozbudową infrastruktury kajakowej – to inwestycje z 2017 roku, które wymieniał wójt Piechowski.

Nieudane ścieżki rowerowe

Jedyną zaplanowaną inwestycją w gminie Kościerzyna, której jak dotąd nie udało się rozpocząć jest budowa ścieżek rowerowych prowadzących do dworca PKP w Kościerzynie. – Pomimo kilku już przetargów wciąż nie możemy znaleźć wykonawców tej inwestycji – tłumaczył Grzegorz Piechowski. W głosowaniu nad absolutorium wstrzymał się jedynie radny Rafał Jażdżewski, który miał zastrzeżenia co do wykonania inwestycji z programu schetynówek. Gmina w 2017 roku ubiegała się o dofinansowanie z tego programu na przebudowę drogi w Łubianie, jednak bez powodzenia. Inwestycja ta ma być zrealizowana w tym roku.

ad

Komentarze