Gmina Kościerzyna Powiat kościerski

GM. KOŚCIERZYNA. SPOTKANIE MONITORUJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU „POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE”.

Drogie przetargi- przeszkodą dla kajaków na rzekach

Zbyt wysokie oferty firm w przetargach na wykonanie infrastruktury kajakowej to obecnie największy problem gmin, które realizują „Pomorskie Szlaki Kajakowe”. Spotkanie oceniające stan realizacji projektu na Pomorzu zorganizowali w gminie Kościerzyna pracownicy Urzędu Marszałkowskiego.

Pomorskie Szlaki Kajakowe to jeden z trzech największych projektów turystycznych w naszym województwie. Na jego realizację pomorski samorząd przeznaczył ponad 30 mln zł. Trafiły one do 16 „liderów” projektu. W jego ramach ma powstać łącznie 220 inwestycji kajakowych.

Przetarg po raz trzeci

Spotkanie w Kościerzynie miało służyć podsumowaniu dotychczasowej realizacji i wymianie doświadczeń między samorządami. – Najbliżej realizacji są inwestycje na Wdzie, Wierzycy, Brdzie i Raduni – wymieniał Rafał Wasil, kierownik projektu z Urzędu Marszałkowskiego. Uczestnicy spotkania dzielili się również problemami, które napotykają podczas realizacji. – Największym z nich jest problem z przetargami, które trzeba ponawiać – mówił Grzegorz Świtała, zastępca wójta gminy Kościerzyna, na której terenie będzie realizowanych aż 12 inwestycji kajakowych. – Mamy już pozwolenia budowlane na 4 inwestycje, ale nie możemy znaleźć wykonawcy – dodawał Świtała. Dotychczasowe oferty w dwóch przetargach znacznie przewyższały zaplanowany budżet inwestycji. – Rozmawiamy o tym jak poradzić sobie z tą sytuację. Często trzeba zmienić albo trochę obniżyć wymogi – tłumaczył Rafał Wasil. W gminie Kościerzyna w ramach projektu mają powstać przystanie i przenoski kajakowe w miejscowościach: Rybaki, Łubiana, Wdzydze, Garczyn, Stawiska, Wielki Podleś, Czarlina i Nowa Kiszewa.

Radunia najbliżej realizacji

Urząd Marszałkowski organizuje łącznie pięć spotkań w różnych miejscach województwa dotyczących stanu realizacji projektu. – Na razie nie ma co ponaglać, bo wszystko idzie zgodnie z planowaną realizacją – uspokaja Rafał Wasil. W ramach Pomorskich Szlaków Kajakowych ma powstać łącznie 220 inwestycji na 33 szlakach kajakowych. Mają być oznakowane a część z nich będzie się łączyć w dłuższe trasy. Inwestycja ma poprawić jakość turystyczną województwa, gdzie do dyspozycji jest ponad 30 spławnych rzek. – Najbliższą finalizacji jest rzeka Radunia, na odcinku od gminy Stężyca aż do Żukowa. Te inwestycje mają szanse powstać jeszcze w tym roku – ocenia Rafał Wasil. Inwestycje kajakowe będą budowane również na rzekach: Słupi, Łebie, delcie Wisły oraz Wieprzy i Studnicy. Projekt pod nazwą „Pomorskie Szlaki Kajakowe” ma zostać zrealizowany do 2020 roku.

Ad

Rozmowa z Rafałem Wasilem, kierownikiem projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe” z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Red.: Jak ocenia Pan realizację projektów kajakowych w poszczególnych gminach?

Rafał Wasil: Rzeczywiście ich stan zaawansowania jest dość zróżnicowany. Część projektów jest na etapie wyłonienia wykonawcy. Mają oni problemy z uwagi na oferty, które są składane przez wykonawców. Widać po naszym spotkaniu, że te oferty są nieco wyższe, przez co ponawiane są przetargi. Kolejne projekty są dopiero na etapie przygotowywania dokumentacji technicznej,więc są jakby tuż przed ogłoszeniem przetargów. A część projektów jest już bezpośrednio na etapie realizacji. I miejmy nadzieję, że zgodnie z założonym harmonogramem niektóre inwestycje związane z rzeką Wdą i Wierzycą, które były przedmiotem naszych spotkań, będziemy mogli jako mieszkańcy i turyści finalnie zobaczyć.

Red.: Czyli najbliżej realizacji są Wda i Wierzyca, a w innych powiatach?

R.W.: Patrząc na całość realizowanych projektów w ramach Pomorskich Szlaków Kajakowych, to wspomnę, że tych projektów sieciowych mamy szesnaście i obejmują one 32 szlaki kajakowe. I tak jak tutaj, również w pozostałych projektach ten stopień zaawansowania prac jest dość zróżnicowany. Najbliższą finalizacji jest rzeka Radunia, na odcinku od gminy Stężyca aż do Żukowa. Te inwestycje mają szanse powstać jeszcze w tym roku. Ale też mamy inwestycje wokół Gdańska czy też na Brdzie, gdzie stopień zaawansowania jest bardzo duży. Dodam, że całość tych naszych inwestycji kajakowych definitywnie ma powstać do roku 2020. Wtedy będziemy mieli pełen katalog łącznie 220 inwestycji kajakowych w postaci pól biwakowych, przystani, przenosek, stanic wraz z oznakowaniem szlaków wodnych. Tego typu infrastrukturą będziemy mieli objęte ponad tysiąc kilometrów szlaków kajakowych.

Red.: Ponaglacie spóźnialskich?

R.W.: Na razie nie ma co ponaglać, bo wszystko idzie zgodnie z planowaną realizacją. Problemom, jakie się pojawiają służy cykl spotkań w regionie. Zaplanowaliśmy ich pięć w poszczególnych rejonach województwa. Przez to chcemy na bieżąco monitorować postęp prac, ale też pomagać naszym partnerom.

Komentarze