Wokół nas

Gmina chce nadrobić zapóźnienia w inwestycjach

Najważniejszym punktem środowej sesji Rady Gminy Chmielno było przyjęcie budżetu na 2017 rok. Przyjęto go jednomyślnie, choć z uwagami.

 

Budżet przewiduje, że gmina osiągnie prawie 41,9 mln zł dochodów. Jednak wyda 47,4 mln zł. Jedna czwarta budżetu – 10,5 mln zł zostanie przeznaczonych na inwestycje. Na pokrycie deficytu budżetowego, który wyniesie 5,5 mln zł oraz na spłatę wcześniejszych zobowiązań gmina zaciągnie długoterminowy kredyt w wysokości niemal 7 mln zł.

 

Inwestycje 

Największą inwestycją będzie budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borzestowie. Sala będzie kosztowała prawie 2,9 mln zł. Znaczne kwoty przeznaczono też na inwestycje drogowe – ponad 3 mln zł. Za te pieniądze zostanie przebudowana ul Raduńska w Chmielnie, powstanie ul. Długa w Garczu oraz droga gminna Zawory – Rekowo, rozpoczęte zostaną prace przy modernizacji ul. Akacjowej w Chmielnie. Planowana jest też budowa ścieżek rowerowych  Chmielonko – Zawory i w Borzestowskiej Hucie. Na te ścieżki gmina dostanie ponad 500 tys. zł z budżetu Unii Europejskiej.

Ze środków unijnych zostaną też w 80 procentach sfinansowane termomodernizacje budynków gminnych. Za ponad 1,5 mln zł planuje się zmodernizować budynek GOPS, OSP Kożyczkowo, hydrofornie w Chmielnie i Cieszeniu oraz budynki mieszkalne w Chmielnie, Borzestowie i Miechucinie. Ponad 1,6 mln zł zostanie przeznaczone na turystykę wodną. W ramach programu „Pomorskie szlaki kajakowe” zostaną zbudowane „przystanki dla kajaków. Powstanie też przystań żeglarska w Chmielnie. Tu też przewidziano dofinansowanie unijne na poziomie 1,3 mln zł.

Komentarze