Gmina Chmielno Powiat kartuski

GMINA CHMIELNO. INWESTYCJE

Drogi Wodne Pomorza ruszyły

W ubiegłym tygodniu gmina Chmielno przekazała wykonawcom place budowy inwestycji związanych z programem Drogi Wodne Pomorza. W gminie realizowane jest 7 inwestycji – 6 przystani oraz 1 przenoska.

Przystanie w gminie zlokalizowane będą na jeziorach Raduńskim, Kłodno, Białe i Rekowskie. Poza tym przewidziana jest przenoska na kanale w Chmielonku. W ramach zadania powstaną nowe pomosty wraz z niezbędną towarzyszącą im infrastrukturą. Najważniejszym zwycięzcą przetargów jest firma Dzienisz z Borzestowskiej Huty. Wygrała 4 z 7 przetargów. 2 przetargi wygrała firma Ankra bis z Rzepina, a 1 firma Abes z Leźna. Prace na wszystkich inwestycjach mają się zakończyć do 15 września. W sumie ich wartość przekroczy 1 mln zł.

Do końca września

…mają zostać oddane 2 inne ważne dla gminy inwestycje: „Shetynówka” Max – Sznurki, którą buduje firma Kruszywo oraz sala gimnastyczna przy szkole w Kożyczkowie realizowana przez kościerską firmę Repiński.

– Prace na obu inwestycjach są zaawansowane zgodnie z harmonogramem. Nie przewidujemy więc opóźnień – poinformowała nas sekretarz gminy Magdalena Kreft-Mielewczyk.

Wspólnie z gminą Kartuzy

W ubiegłym tygodniu zostały też przyznane dotacje na kanalizację Łapalic i ich podłączenie do kożyczkowskiej oczyszczalni. Inwestycja będzie realizowana wspólnie z gminą Kartuzy, w której leżą Łapalice. Jej wartość oszacowano na blisko 4,2 mln zł. Przyznane dofinansowanie to 85% tej sumy.

– Przyznanie dofinansowania to początek procedury. Teraz ogłosimy przetargi – powiedziała Magdalena Kreft-Mielewczyk – Warto zaznaczyć, że dofinansowanie jest podzielone pomiędzy obie gminy proporcjonalnie od wielkości zadań. A koszty niezbędnych prac oszacowano na 3,2 mln zł na terenie gminy Kartuzy i ponad 900 tys. zł w gminie Chmielno.

Jest to inwestycja ważna dla obu gmin. Z gminy Kartuzy zdejmie ona ciężar transportu ścieków, a kożyczkowskiej oczyszczalni poawoli pracować pełną mocą, co spowoduje obniżenie jednostkowych kosztów utylizacji ścieków.

O inwestycji będziemy informowac w miarę postępów prac.

MW

Komentarze