Gmina Dziemiany Kultura

GMINA DZIEMIANY. ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA HONOROWEGO OBYWATELA

Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Promocji przy Radzie Gminy Dziemiany ogłosił otwarcie projektu Honorowego Obywatela gminy Dziemiany.

Propozycje kandydatur mogą zgłaszać mieszkańcy gminy Dziemiany do przewodniczącego komisji, do dnia 31.01.2018 r. Propozycje powinny być poparte uzasadnieniem w którym zawarte zostaną zasługi kandydata, rys życiorysowy oraz potwierdzenie kandydata o wyrażeniu woli przyjęcia nominacji. Wyboru Honorowego Obywatela dokona kapituła, którą stanowić będzie Komisja Kultury, Sportu i Promocji przy Radzie Gminy Dziemiany a nadania tytułu dokona Rada Gminy. Fotografie laureatów umieszczone zostaną w panteonie Honorowych Obywateli Gminy. Tytuł Honorowego Obywatela przyznawany jest jeden raz w trakcie trwania jednej kadencji gminnej rady. Tytuł może otrzymać osoba, która poprzez swoją działalność zawodową społeczną, kulturalną lub inną, rozsławia gminę Dziemiany, także  poza jej granicami, przyczyniając się do rozpowszechniania jej korzystnego wizerunku. Kandydat nie musi zamieszkiwać w chwili nadania tytułu na terenie gminy Dziemiany.

” Bal Sportowca” odbędzie się 27.01.2018 roku w Ośrodku Kultury w Dziemianach o godzinie 20:00.

Wstęp 30 zł.

UG Dziemiany/opr.BM

Komentarze