Gmina Karsin Powiat kościerski

GMINA KARSIN. SAMORZĄD U MIESZKAŃCÓW

Borsk w programie „ Aktywne Sołectwo Pomorskie”

Do ogłoszonego przez Samorząd Pomorski programu zostało zgłoszonych  wiele sołectw z całego regionu. Wśród nich po grant – 10 tys. zł wystąpiło również sołectwo Borsk. Jego mieszkańcy chcą modernizacji salki wiejskiej.

„ Aktywne Sołectwo Pomorskie” to inicjatywa Marszałka Pomorskiego Mieczysława Struka. Program został ogłoszony na początku roku. Zgłaszać się można było do końca lutego. Jego celem pobudzenie aktywności i integracji mieszkańców pomorskich wsi.

Mieszkańcy Borska na tak…

Inicjatywie marszałka przyglądali się samorządowcy z gminy Karsin. Poszła informacja do sołectw. Odzew był pozytywny. 26 lutego salce wiejskiej w Borsku odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Borsk. Z ramienia samorządu w zebraniu uczestniczyli wójt Roman Brunke, sekretarz Tomasz Urbański oraz radny Daniel Miszke. Wójt przedstawił uczestnikom zebrania zadania zrealizowane w 2017 roku oraz planowane do realizacji na rok bieżący na terenie sołectwa Borsk i reszty gminy. Jednym z głównych punktów zebrania było też podjęcie uchwały o przystąpieniu do programu „Aktywne Sołectwo Pomorskie”, z którego można uzyskać dofinansowanie na realizację przedsięwzięć służącym  potrzebom mieszkańców wsi. Mogą być to wszelkie inicjatywy, które poprawiają bezpieczeństwo i jakość życia społeczności wiejskiej np. nowe chodniki, oświetlenie, świetlice, boiska, miejsca spotkań i integracji, które będą wykorzystywane podczas lokalnych imprez. Mieszkańcy obecni na zebraniu ustalili wspólnie, że w ramach tego programu gmina aplikować będzie o środki na modernizację salki wiejskiej. Zakres robót objąć ma wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie salki i pomieszczeń socjalnych oraz wymianę wykładziny PCV. Wykonany przez samorząd w ostatnich dniach kosztorys realizacji tego zadania opiewa na kwotę 14.000 zł, z czego z projektu „Aktywne Sołectwo Pomorskie” miałoby pochodzić 10.000 zł, a pozostałe 4.000 zł samorząd pokryje z własnych środków.

red

Komentarze