Gmina Kartuzy Powiat kartuski Wokół nas

GMINA KARTUZY. SPOTKANIA SENIORÓW

W sołectwach gminy Kartuzy trwa cykl spotkań seniorów. Rozpoczął się wielką biesiadą w Dzierżążnie, na której bawili się mieszkańcy 4 sołectw. Później było spotkanie w Łapalicach i Prokowie. W tym tygodniu mieliśmy kolejne – w Staniszewie i Brodnicy Górnej..

Planowano jeszcze podobną imprezę w Grzybnie. Miała się odbyć w sobotę 3 bm. jednak z powodu niedyspozycji zdrowotnej głównej organizatorki radnej Haliny Steinka spotkanie przesunięto na późniejszy termin. Wszędzie seniorzy wyrażali wielkie zadowolenie z możliwości wspólnej zabawy i z przygotowania imprezy,

Prokowo

Seniorzy z Prokowa spotkali się w sobotę 20 stycznia. W przeddzień Dnia Babci i dwa dni przed Dniem Dziadka. Dlatego oprawą artystyczną imprezy w prokowskiej szkole był „Koncert życzeń dla Babci i Dziadka”. Uczniowie prezentowali utwory muzyczne od wczesnych lat 60. do współczesności. Koncert zakończył się grupowym „Sto lat”, po którym dzieci brały rozświetlające estradę znicze i roznosili je seniorom. Do koncertu nawiązał też w swoim wystąpieniu burmistrz M. G. Gołuński.

– Tamte piosenki zawsze miały jakąś treść, w przypadku tych dzisiejszych często trudno mówić o treści – powiedział – Przede wszystkim należy się podziękowanie dla dzieci i nauczycieli, którzy ich przygotowywali. A dla wszystkich seniorów życzenia, aby ta ich dzisiejsza radość trwała jak najdłużej, byście zawsze byli szczęśliwi i otoczeni wnukami.

Życzenia seniorom złożyli też inni goście uroczystości – radny powiatowy Andrzej Leik,

Staniszewo

Impreza w Staniszewie była jednocześnie nieco przesuniętym Dniem Dziadka i Babci. Zorganizowano ją w niedzielę 28 stycznia. Sala gimnastyczna staniszewskiej szkoły była pełna. Przybyło około 180 starszych osób z 4 sołectw – oprócz seniorów ze Staniszewa bawili się ci z Sianowa Kolonii i Mirachowa. Gości powitała dyrektor szkoły Małgorzata Kreft. Po niej wystąpili uczniowie, którzy dla swoich babć i dziadków przygotowali ciekawy program artystyczny. Piękny koncert dała też Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Łapalic.

– My co roku chodzimy na tę zabawę i to nie tylko z racji tego, że mąż jest sołtysem – mówi Łucja Kwidzińska z Sianowa – po prostu tu jest zawsze wspaniała atmosfera. Występy artystyczne, znakomite jedzenie i w dużej obfitości, dla chętnych możliwość tańców… W tym roku może było nieco uroczyściej niż zwykle, bo to już dziesięć lat, czyli mały jubileusz. Po części artystycznej wystąpił burmistrz M. G. Gołuński. Chwilę mówił o tym, co w gminie się działo w minionym roku, a później wręczył najstarszym przedstawicielom poszczególnych sołectw gminne maskotki: misie Brunony.

Po części oficjalnej była zabawa. Trwała do godz. 21.00.

– Zabawa była udana, ale „moich” seniorów było tam najmniej – mówi sołtys Mirachowa, radny Edmund Kotłowski – Sam nie zajmowałem się rozprowadzaniem zaproszeń, więc nie powiem ile seniorów przyszło, ale z tego, co widziałem, to zaledwie 6-8 osób. Po części wynika to z faktu, że już wcześniej, w grudniu mieliśmy swój sołecki Dzień Seniora. Pewne znaczenie ma też reforma oświaty. Dawniej w Staniszewie było gimnazjum, więc dziadkowie przychodzili zobaczyć występy swoich wnuków. Teraz te wnuki chodzą do szkoły w Mirachowie i dziadków nic do Staniszewa nie ciągnie.

Brodnica Górna

Tu seniorzy bawili się w czwartek 1 bm. Spotkanie rozpoczęło się mszą św. którą celebrował proboszcz Kazimierz Benkowski. Po mszy był bal w remizie prowadzony przez dyrektora miejscowej szkoły Seweryna Szlachetkę. Były też występy uczniów brodnickiej szkoły, którzy zaprezentowali jasełka. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz poczynając od burmistrza M. G. Gołuńskiego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Ryszarda Duszyńskiego, a kończąc na pani sołtys Barbarze Kempie. Oczywiście też był gospodarz strażnicy, prezes OSP Marek Krefta. Jak wszędzie stoły się uginały, a nogi same się rwały do tańca

red.

Komentarze