Wokół nas

Gmina, która inwestuje najwięcej

Najważniejszym punktem ostatniej ubiegłorocznej sesji Rady Gminy Karsin było uchwalenie budżetu na 2017 rok. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 34,5 mln zł, natomiast wydatki mają wynieść 40,4 mln zł. Tegoroczne inwestycje zaplanowano na rekordową w historii gminy kwotę 11,4 mln zł co stanowi 30% wydatków gminy – najwięcej w skali powiatu i województwa.

Priorytetem inwestycyjnym są drogi. Znaczne kwoty przeznaczono na gospodarkę wodno-ściekową. Poza tym kontynuowana będzie rozbudowa Urzędu Gminy, zaplanowano też inwestycje w alternatywne źródła energii, gospodarkę odpadami oraz wyposażenie placów zabaw w kilku wsiach.

Drogi

Największą tegoroczną inwestycją drogową będzie budowa ulicy Księdza Pułkownika Wryczy w Wielu, której koszt szacowany jest na kwotę 2,1 mln zł. Na jej realizację gmina pozyskała 1,3 mln dotacji ze środków Unii Europejskiej. Zaplanowano powstanie 1160 m jezdni asfaltowej wraz z chodnikami oraz kanalizacją deszczową. Kolejnym zadaniem będzie budowa drogi asfaltowej wraz z chodnikami od remizy we Wdzydzach Tucholskich do wylotu na Kościerzynę. Na jej realizację przeznaczono 180 tys. zł.  Planowane jest też poszerzenie jezdni oraz ułożenie nowej warstwy asfaltu na ulicy Wielewskiej w Osowie za 120 tys. zł, wykonanie brakującego odcinka asfaltu na drodze Kliczkowy-Górki – 40 tys. zł oraz realizacja drugiego etapu budowy drogi Osowo-Zamość na odcinku Osówko-Białe Błoto. Zaplanowano też budowę ścieżki rowerowej z Karsina do Wiela, której koszt szacuje się na 700 tys. zł, z czego 235 tysięcy będą stanowiły środki unijne pozyskane w ramach Lokalnej Grupy Działania „Stolem”.

Woda i ścieki

Ponad 4,7 mln zł w przeznaczono na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Tu prym dzierży rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cisewiu. Ma kosztować ponad 3,1 mln zł, z czego 2,15 mln wyniesie dofinansowanie unijne. Za ponad 1,4 mln zł (w tym 900 tys. zł dotacji unijnej) gmina zamierza realizować projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponad 220 tys. zł zaplanowano też na rozbudowę gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Komentarze