Gmina Przodkowo Powiat kartuski

GMINA PRZODKOWO. DROGA TOKARY – KCZEWO

Do 12 czerwca potrwają remonty

Firma „Arat” ze Staniszewa będzie przebudowywać drogę Tokary – Kczewo. Na tej samej drodze będą też trwały prace prowadzone przez firmę „Wodewil” z Kczewa. W końcu kwietnia wójt Andrzej Wyrzykowski podpisał umowy ze zwycięzcami przetargów.

Przebudowa drogi ma kosztować 3,6 mln zł. Ale inwestycja jest realizowana w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – tzw. schetynówek. To znaczy, że połowę kosztów pokryje dotacja z budżetu państwa.

Zakres prac

Dotowane przez budżet prace obejmą wykonanie małego ronda, jezdni – głównie z kostki betonowej, ale część nawierzchni będzie asfaltowa, a część z kostki kamiennej – oraz chodników i zatoki autobusowej z kostki betonowej. Poza tym powstanie 340 m rowów. Zostanie też zamontowane 28 lamp hybrydowych.

Na tej samej drodze

Oprócz tych prac kosztem ponad 1,2 mln zł prowadzona będzie druga, już nie dotowana  inwestycja. W jej ramach także powstanie nowa jezdnia, chodniki i wjazdy na posesje. Te prace wykona firma „Wodewil” znana dotychczas bardziej z prac wodno-kanalizacyjnych i tworzenia systemów odwodnień.

Oba zadania powinny się zakończyć do 12 czerwca. Do tego czasu mieszkańcy muszą korzystać z przygotowanych objazdów.

Nad./opr.red.

Komentarze