Gmina Sulęczyno

Gmina przyjazna seniorom

Gmina Sulęczyno. Wsparcie dla osób starszych

Jeśli być seniorem, to tylko w gminie Sulęczyno! Aby zintegrować, usprawnić i zaktywizować osoby starsze gmina bierze we wszystkich dostępnych programach dedykowanych najstarszej grupie mieszkańców.

A jest tego sporo: dwa programy lokalne realizuje gdańskie Stowarzyszenie Szansa-Start, które w Mauszu prowadzi Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny, kolejne działanie to program powiatowy, wreszcie organizowane są też zajęcia w ramach programu wojewódzkiego pilotowanego przez „Energę” i „Lotos”.

– Tu trzeba podkreślić bardzo dużą przychylność wójta – mówi dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Zbigniew Zarzycki – Dzięki niej może być organizowanych aż tyle projektów. W sumie obejmują one grubo ponad stu seniorów. A do tego dochodzą działania nasze – klub seniora i basen.

 

Programy lokalne

 

W tej chwili w gminie organizowane są dwa programy lokalne skierowane do seniorów: roczny „Dobre geny” i dwuletni „Trój-gminni seniorzy”. Ten drugi program, jak sama nazwa wskazuje skierowany jest do seniorów z trzech gmin. Oprócz Sulęczyna bierze w nim udział gmina Parchowo i Lipusz.

– Stowarzyszenie Szansa-Start realizuje u nas 2 projekty: „Dobre geny” i „Trój-gminni seniorzy”. Są to bardzo różnorodne formy wsparcia: spotkania z rehabilitantami, lekarzami, dietetykami; ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe, nordic walking, boccia, siłownia – oczywiście wszystko pod okiem fachowych instruktorów. Większość uczestników tych zajęć została zakwalifikowana do rehabilitacji. Zostali oni podzieleni na 9-osobowe grupy i co drugi dzień jakaś grupa wyjeżdża na ćwiczenia do Mausza. Tam, oprócz ćwiczeń czeka jeszcze na nich obiad – wyjaśnia Zbigniew Zarzycki.

Programy te nie tylko wspierają osoby starsze, ale też i ich opiekunów. Zorganizowano dla nich specjalny profesjonalny kurs, są też objęci wsparciem mentorskim, psychologicznym i dietetycznym.

 

Nestor

 

Gmina bierze udział w powiatowym programie „Nestor – standard wsparcia osób starszych w powiecie kartuskim”. Program przewiduje integrację seniorów poprzez organizację dla nich klubów aktywności. W gminie Sulęczyno taki klub skupiający 15 osób powstał w Węsiorach. Dodatkowo, niezależnie od programu działa Klub Seniora przy Gminnym Ośrodku Kultury. Drugą przewidzianą przez program formą wspierania osób starszych jest system teleopieki. Osoba korzystająca z systemu teleopieki ma stale przy sobie przycisk SOS. Kiedy dzieje się coś złego – może się w każdej chwili połączyć z czynnym całodobowo centrum alarmowym, gdzie operator oceni zagrożenie i zorganizuje potrzebną pomoc.

Dynamiczni Seniorzy

 

Gmina przystąpiła jeszcze jednego programu skierowanego dla seniorów „Dynamiczni seniorzy z energią”. Wiosenna edycja programu trwała do czerwca. Co piątek w Hali Sportowej w Mściszewicach odbywały się skierowane do osób starszych zajęcia rekreacyjno-sportowe, prowadzone przez profesjonalnych instruktorów, a opracowane przez wykładowców Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, zajmujących się aktywizacją osób starszych i profilaktyką zdrowotną. Każdy z seniorów po przetestowaniu jego sprawności fizycznej uzyskał indywidualny program ćwiczeń. Oprócz wspólnych zajęć sportowych program przewiduje też indywidualne konsultacje zdrowotne. Po wakacjach ruszy kolejna – jesienna edycja Dynamicznych seniorów.

Seniorom na pewno trudno jest uczestniczyć we wszystkich realizowanych w gminie programach. Pozostaje im tylko wybierać…

MW

 

 

Komentarze