Gmina Sierakowice OSP

GMINA SIERAKOWICE. PODSUMOWANIE ROKU 2017 W OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Od 21 stycznia trwają w gminie spotkania w jednostkach OSP. Ochotnicy podsumowują ubiegły jakże trudny dla nich rok. Rozliczana jest praca zarządów. Omawiane i zatwierdzane plany na 2018. Wśród poruszanych na spotkaniach problemów pojawiają się takie z którymi do tej pory jednostki nie miały do czynienia.

Jako pierwsi skwitowali rok ubiegły druhowie z OSP Gowidlino, jednostki należącej do KSRG. W 2017 r jednostka ta brała udział w 89. akcjach ratowniczych, w tym w 11. pożarach. 77 razy druhowie interweniowali w likwidacji zagrożeń miejscowych. Jedno wezwanie okazało się fałszywym alarmem. Jednostka liczy 43. członków czynnych, którzy powołali Klub Honorowych Dawców Krwi. W ramach jego działalności druhowie oddali w 2017 r. ponad 13 litrów tego cennego daru.

W dokonaniach gowidlińskich druhów na czoło wybijają się bardzo dobre wyniki Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w zawodach gminnych. Zarówno starsze jak i młodsze drużyny dziewcząt i chłopców zawsze zajmowały miejsca na podium.. Dzięki dotacji w wysokości 153 tys. zł z Urzędu Gminy Sierakowice, udało się sfinalizować budowę garażu. Ponadto jednostka wzbogaciła się o wentylator oddymiający dofinansowany przez Krajowy System Ratowniczo- Gaśniczy kwotą blisko 5 tys. zł, oraz o piłę łańcuchową, której zakupu dokonało Nadleśnictwo Kartuzy za kwotę 3,5 tys. zł. Druhowie otrzymali też dofinansowanie w kwocie 2,75 tys. zł na zakup butów i rękawic.

Zebrania w OSP Kamienica Królewska i OSP Sierakowice

W ubiegłą sobotę 24 lutego podsumowali rok strażacy z Kamienicy Królewskiej a dzień później z Sierakowic. W niedzielnym spotkaniu wziął Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Roman Pituła,dh Edmund Kwidziński ,dyrektor biura Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i Tadeusz Kobiela wójt gminy.

Sprawozdanie z działalności przedstawił dh Radosław Steinka poinformował, że jednostka na ostatni dzień roku liczyła 62. członków czynnych zwyczajnych oraz trzech członków honorowych. Uwagę zwraca liczna, bo aż ośmioosobowa reprezentacja pań, stanowiąca kobiecą drużynę pożarniczą, która poszczycić się może zwycięstwem w corocznych gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. W jednostce działają też młodzieżowe, dziesięcioosobowe zespoły chłopców i dziewcząt. W minionym roku zanotowały także sukcesy w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, plasując się na miejscach w przedziale II – IV.

BM+DT

Czytaj więcej w wersji papierowej wydania z dnia 27.02.2018

Komentarze